Powiat Słupecki, jako organ prowadzący, w maju 2022 roku złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Podstawowym celem tego programu jest przede wszystkim rozwijanie infrastruktury szkół podstawowych, a także ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo wzmacniane będą  kompetencje uczniów oraz nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cztery szkoły, prowadzone przez Powiat, znalazły się wśród 260 jednostek systemu oświaty województwa wielkopolskiego, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Są to:

  • Technikum Nr 2 w Słupcy w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy,
  • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Słupcy (typ szkoły wchodzący w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy),
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Słupcy (typ szkoły wchodzący w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy).

Całkowita wartość zadania, na które udzielone zostanie wsparcie to 96.250,00 zł (składają się na nią: kwota wsparcia plus wkład własny). Łączna kwota wsparcia, którą otrzyma organ prowadzący to 77.000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. W przypadku Powiatu Słupeckiego będzie to 19.250,00 zł.