Nowy ciągnik w Powiatowym Zarządzie Dróg

Prawie 350 kilometrów dróg powiatowych w Powiecie Słupeckim to nie lada wyzwanie do utrzymania. Powiatowy Zarząd Dróg zdecydował o zakupie nowego ciągnika, który ma służyć bieżącym pracom by utrzymać drogi, ścieżki rowerowe, czy pobocza.
Fabrycznie nowy ciągnik Arbos 3075 kosztował około 160 tysięcy złotych, a 100 tysięcy pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzień bezpieczeństwa w Babinie

Bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy uczyć się od najmłodszych lat. Wiedzą o tym druhowie z OSP Babin i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Klotschke, którzy zorganizowali dziś w Babinie Dzień Bezpieczeństwa. Symulatory wypadków, pokaz ratownictwa drogowego i wystawy sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo to tylko kilka z wielu atrakcji przygotowanych dziś przez organizatorów wydarzenia. Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i wójt gminy Strzałkowo objęli to wydarzenie patronatem honorowym, mając świadomość że promocja bezpiecznego zachowania na drogach to sprawa najwyższej rangi. Gratulacje dla organizatorów 👩‍🚒

Zmiana dowódcy w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego w Powidzu

W poniedziałek (16 maja 2023) nastąpiło przekazanie dowództwa w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Ta jednostka wojskowa jest niezwykle ważna jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju. Dla samorządu Powiatu Słupeckiego to również jednostka strategiczna jeśli chodzi o rozwój naszego regionu. Starosta słupecki Jacek Bartkowiak wziął udział w uroczystym przekazaniu dowództwa, dziękował gen. bryg. pil. Wojciechowi Pikule za dotychczasową współpracę i życzył powodzenia w służbie nowego dowódcy płk pil. Grzegorzowi Kołodziejczykowi.

Wirus ptasiej grypy potwierdzony – KOMUNIKAT

‼️ UWAGA ‼️ WAŻNE ‼️ PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE ‼️

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził, że w okolicach jeziora Powidzkiego znajduje się ognisko wirusa ptasiej grypy – H5N1. Najważniejsze informacje:

❗️ Wirus nie jest groźny dla ludzi!

❗️ Akwen jeziora Powidzkiego nie zostaje zamknięty, jest dostępny dla mieszkańców, turystów, żeglarzy, wędkarzy etc.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy na tym terenie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje rozporządzenie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa:

❗️ Wyznaczona zostaje strefa objęta zakażeniem (mapka)

❗️ W strefie można przebywać, poruszać się, z zachowaniem ostrożności w przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków

❗️ W strefie należy utrzymywać drób i inne ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami

❗️ W strefie nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem – odkażanie rąk i obuwia, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami (tak by wirus nie był przenoszony dalej)

❗️ Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane.

❗️ W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722323370, oraz Ostrowite tel: 783111874, gm. Słupca tel: 603586952, PIW Słupca tel: 632751983

❗️ W strefie zabrania się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów gdzie gromadzone są drób lub inne ptaki

❗️ Strefa zostanie oznakowana poprzez ustawienie tablic o treści: „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków – strefa objęta zakażeniem”

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.

Rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2023. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na bieżąco będą monitorować sytuację i badać pobierane próbki. W przypadku jakichkolwiek zmian – będziemy informować na bieżąco.

Inf: Biuro Promocji i Strategii, Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Program XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Soyka, Jopek, Percival, Daj Ognia, naukowcy, badacze, teatry, zabawy, warsztaty, bitwy – w jednym miejscu? Tak, to możliwe!
A do tego mnóstwo innych atrakcji!
Ogłaszamy program tegorocznej edycji festiwalu w Lądzie! Będzie się działo, nie może Cię zabraknąć z nami w pierwszy weekend czerwca!

LEGENDY i ŹRÓDŁA
Program XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Sobota, 3 czerwca 2023

OSADA SŁOWIAŃSKA
10:00-20:00 w osadzie słowiańskiej: tradycyjne jadło, kramy i pokazy średniowiecznego rzemiosła
10:00-18:00 stoisko promocyjno-edukacyjno-warsztatowe ZPKWW oraz OEP Ląd (OEP)
10:00-18:00 Opowieści skarabeusza – wystawa chrząszczy z całego świata (OEP)
10:00-17:00 Legendy odkrywaj, wiedzę o parkach zdobywaj! – gra terenowa (start na stoisku warsztatowym OEP)
11:00-16:00 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza (OEP)
11:00-17:00 słowiański plac zabaw (mapka)
11:00-17:00 archeologiczna piaskownica (mapka)
11:00-14:00 gra terenowa Złap je wszystkie (start w Infopunkcie Festiwalowym)
11:00-12:30 spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę (mapka)
12:00-13:30 Turniej wojów o nagrodę Kasztelana Lądzkiego (arena)
12:40-13:30 spektakl Teatru Jarmarcznego Civitas Glogoviae 1253 poprzedzony opowieścią o historycznych źródłach inspiracji dla przedstawienia (mapka)
13:30 warsztaty tańców tradycyjnych i dawnych grupy La Dame (pod sceną)
15:00 Sowy w kulturze – wykład dyrektora ZPKWW Rafała Śniegockiego (OEP)
16:30-17:00 powitanie gości przez organizatorów Festiwalu (scena)
17:00-18:00 Bitwa o Ląd – inscenizacja walk wczesnośredniowiecznych (arena)
18:00-18:30 spektakl Teatru Jarmarcznego Civitas Glogoviae 1253 (mapka)
20:00 koncert zespołu Daj Ognia (scena)
22:00-8:00 Nocny turniej historycznych gier planszowych (OEP)

KLASZTOR
10:00-18:00 stanowisko Warsztat pracy archeologa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (krużganki)
10:00-18:00 stanowisko edukacyjne konserwatorów zabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (krużganki)
10:00-18:00 wystawa archeologiczna A były tam smoki? – wybrane stwory z legend i ich przedstawienia na zabytkach archeologicznych Magdaleny Felis (Galeria)
10:00-18:00 wystawa posterowa Legendy piastowskie Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
10:00-18:00 stoisko pokazowe dokumentacji rysunkowej zabytków archeologicznych Pracowni Plastycznej MAP (krużganki)
10:00-17:00 zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem – o każdej pełnej godzinie (mapka)
11:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie posterowej Legendy piastowskie (krużganki)
11:30 Teatrzyk legend piastowskich Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
12.00-17.00 wykłady popularnonaukowe (Sala Opacka):

  • Legendy i źródła do najstarszych dziejów Polski (prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz)

  • Legenda historyczna i jej losy. Wybrane przykłady (prof. UAM dr hab. Edward Skibiński – Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  • O burzliwych romansach Historii i Archeologii (prof. UAM dr hab. Dariusz A. Sikorski – Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  • Archeologiczne źródła wiedzy o średniowieczu (dr Michał Brzostowicz – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

  • Archeologia izotopowa. Nowe narzędzie w rękach archeologów (dr Dariusz Błaszczyk – Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski) 

12:00-15:00 warsztaty plastyczne Dawno dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma dolinami (Galeria)
12:00-14:00 Spotkanie z muzyką dawną – Henryk Kasperczak z Akademii Muzycznej w Poznaniu (kapitularz)
12:30-13:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (krużganki)
13:00 Teatrzyk legend piastowskich Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
14:30 Teatrzyk legend piastowskich Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
15:30-16:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (krużganki)
16:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie posterowej Legendy piastowskie (krużganki)
16:00 Teatrzyk legend piastowskich Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
19:00 koncert Stanisław Soyka + kwartet (kościół NMP i św. Mikołaja)

Niedziela, 4 czerwca 2023
OSADA SŁOWIAŃSKA
10:00-17:00 w osadzie słowiańskiej: tradycyjne jadło i napitki, kramy i pokazy średniowiecznego rzemiosła
10:00-17:00 stoisko promocyjno-edukacyjno-warsztatowe ZPKWW oraz OEP Ląd (OEP)
10:00-17:00 Opowieści skarabeusza – wystawa chrząszczy z całego świata (OEP)
10:00-16:00 Legendy odkrywaj, wiedzę o parkach zdobywaj! – gra terenowa (start na stoisku warsztatowym OEP)
10:00-11:00 konkurs na rekonstrukcję stroju (scena)
11:00-11:50 spektakl Teatru Jarmarcznego Civitas Glogoviae 1253 poprzedzony opowieścią o historycznych źródłach inspiracji dla przedstawienia (mapka)
11:00-16:00 diorama łąk trzęślicowych z fragmentami starorzecza (OEP)
11:00-17:00 słowiański plac zabaw (mapka)
11:00-17:00 archeologiczna piaskownica (mapka)
11:00-14:00 gra terenowa Złap je wszystkie (start w Infopunkcie Festiwalowym)
11:00-12:30 Turniej piątek (arena)
12.00-13.30  U źródeł wiedzy o przeszłości – debata archeologiczno-historyczna (OEP)
13:00 spektakl Czego nie wiecie o królach Teatru Rozrywki Trójkąt
14:00 warsztaty tańców tradycyjnych i dawnych grupy La Dame (pod sceną)
14:30-15:30 finałowa bitwa wojów (arena)
15:30-16:00 spektakl Teatru Jarmarcznego Civitas Glogoviae 1253 (mapka)
16:00 koncert zespołu Percival (scena)
17:30 zakończenie Festiwalu w osadzie (scena)

KLASZTOR
10:00-17:00 stanowisko edukacyjne Warsztat pracy archeologa Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (krużganki)
10:00-17:00 stanowisko edukacyjne konserwatorów zabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (krużganki)
10:00-17:00 wystawa archeologiczna A były tam smoki? – wybrane stwory z legend i ich przedstawienia na zabytkach archeologicznych Magdaleny Felis (Galeria)
10:00-17:00 wystawa posterowa Legendy piastowskie Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
10:00-17:00 stoisko pokazowe dokumentacji rysunkowej zabytków archeologicznych Pracowni Plastycznej MAP (krużganki)
10:00-16:00 zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem – o każdej pełnej godzinie (mapka)
11:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie posterowej Legendy piastowskie (krużganki)
11:30 Teatrzyk legend piastowskich Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
12:00-15:00 – warsztaty plastyczne Dawno dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma dolinami (Galeria)
12:30-13:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (krużganki)
13:00 Teatrzyk legend piastowskich Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci” (krużganki)
14:00 koncert zespołu Lúthien Consort (kościół NMP i św. Mikołaja)
15:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie posterowej Legendy piastowskie (krużganki)
15:30-16:00 Kącik Bajarza – słuchanie średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu (krużganki)
18:00 – Anna Maria Jopek + Robert Kubiszyn – koncert finałowy Festiwalu (kościół NMP i św. Mikołaja)

Organizatorzy:
– Powiat Słupecki
– Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
– Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą
– Gmina Lądek


Patronat honorowy:
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy:
– Samorząd Województwa Wielkopolskiego – „Zadanie realizowane ze środków Województwa Wielkopolskiego”
– BUDIMEX
– KONSPOL
– Bank Spółdzielczy w Słupcy
– Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
– Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie
– KOSTBUD
– JW Road Jacek Wałowski
– METPOL
– POLGRANIT
– Stacja MOYA – Ląd
– Hero Collection

Reko info: tel: 721937812
Strefa gastronomiczno-handlowa: tel: 881085839
Sprawy organizacyjne: tel: 796445225

Zebrał się sztab kryzysowy

W środę (10 maja) zebrał się powiatowy sztab kryzysowy pod przewodnictwem starosty słupeckiego Jacka Bartkowiaka. Przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji sanitarno-epidemiologicznej i powiatowego lekarza weterynarii zadecydowali o postępowaniu w przypadku potwierdzenia obecności wirusa ptasiej grypy wśród ptaków w okolicach jeziora powidzkiego.

– Nie zamykamy akwenu jeziora powidzkiego, ani plaż wokół jeziora.

– Nie będzie wybijania ptactwa hodowanego w gospodarstwach domowych i fermach.

– Działania służb gminnych i mundurowych polegać będą na zbieraniu padłych ptaków i ich utylizacji, a także na ciągłym monitorowaniu sytuacji.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy teren wokół jeziora zostanie oznaczony jako strefa objęta zakażeniem. Na tym terenie wszyscy będą musieli podjąć szczególne środki ostrożności (odkażanie rąk i obuwia), oraz hodujący drób będą musieli utrzymywać ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami.

W przypadku znalezienia padłych ptaków w środowisku naturalnym należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy bądź poinformować służby mundurowe lub weterynaryjne w naszym powiecie.

Cały czas czekamy na rozstrzygające wyniki badań z laboratorium w Puławach. Jeśli potwierdzą one wystąpienie ptasiej grypy na terenie powiatu słupeckiego, specjalne rozporządzenie ogłosi powiatowy lekarz weterynarii.

Podpisano umowę na drogę Słupca – Zagórów

W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg podpisana została dziś (04.05.) umowa na przebudowę drogi powiatowej 3090P na odcinku Słupca – Zagórów.

W obecności Jacek Bartkowiak – starosta słupecki i wicestarosty Czesława Dykszaka dokument parafował Michał Klotschke, dyrektor PZD oraz wykonawca Marek Begier z firmy Transbruk z Nekli, która wygrała postępowanie przetargowe. Nadzór inwestorski nad zadaniem będzie sprawować w imieniu powiatu firma CAMINO z Lubonia, którą reprezentował właściciel Mariusz Kluczyk.

Wspomniana przebudowa obejmie dwa fragmenty drogi tj.: odcinek Słupca (granica gminy) – Jaroszyn oraz odcinek od drogi wojewódzkiej nr 467 do mostu w miejscowości Ląd.

Wykonawca ma na realizację inwestycji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Kominiarz odwiedził maturzystów

Maturzyści! Szczęścia na rozpoczynających się egzaminach życzy Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i nasz kominiarski mistrz Piotr Kałużny. Połamania długopisów…
A na szczęście, nasi maturzyści dostali dziś (04.05.) prawdziwe kominiarskie guziki.
 
Starosta odwiedził Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Zawodowych.
 

Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.