6 kwietnia – Powiatowe obchody Światowego Dnia Zdrowia

6 kwietnia 2018 r., o godzinie 11.00, w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, odbędą się Obchody Światowego Dnia Zdrowia, nad którym Patronat obejmie Starosta Słupecki oraz Burmistrz Miasta Słupcy. Dodatkowo w tym dniu rozstrzygnie się plastyczny konkurs pod hasłem „Jestem zdrowy, bo…”. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe – klasy 1-4 i 5-7.

Dzieci, które wzięły udział w konkursie

 1. Sylwia Klaszczyńska kl. 7 – Szkoła Podstawowa w Strzałkowie
 2. Wiktoria Skweres kl. 5 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce
 3. Milena Szykowna kl. 6 – Szkoła Podstawowa w Młodojewie
 4. Olga Plewa kl. 7 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 5. Leszek Górecki kl. 3 – Gimnazjum Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy
 6. Marcin Pałasz kl. 6 – SOSW Słupca
 7. Szymon Cukierski kl. 6 – SOSW Słupca
 8. Nikodem Rzemyszkiewicz kl. 5 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym
 9. Aleksandra Adamczewska kl. 7 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 10. Łukasz Grabowski kl. 6 – Szkoła Podstawowa w Koszutach
 11. Julia Wyszyńska kl. 3 – Szkoła Podstawowa w Młodojewie
 12. Szymon Ciesielski k. 1 – Szkoła Podstawowa w Lądku
 13. Julia Ruszkowska kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 14. Julia Zaradzka kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 15. Maja Dziemińska kl. 1 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym.
 16. Julita Walkowiak kl. 3 – Szkoła Podstawowa w Lądku
 17. Marcelina Stogińska kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 18. Zofia Śmigiel kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 19. Julia Nowak kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 20. Julia Szkudlarek kl. 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 21. Kornelia Włodarczyk kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 22. Patrycja Kazuś kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 23. Wiktoria Kostyszyn kl. 3 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupcy
 24. Franciszek Taras kl. 2 – Szkoła Podstawowa w Lądku

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

25.03.2018 r. na stacjach pomiarowych w Borówcu, Poznaniu, Pile, Koninie, Koziegłowach oraz w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 26.03.2018 r.

Drzwi otwarte w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

W minioną sobotę, tj. 24.03.2018 r. szkoły ponadgimnazjalne  prowadzone przez Powiat Słupecki otworzyły drzwi dla wszystkich zainteresowanych i chętnych gimnazjalistów klas III.

fotorelacja z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Fotorelacja z budowy

E-składka Nowy wymiar rozliczeń z ZUS

KOMUNIKAT ZUS

W 2018 roku rozliczenia z ZUS stały się łatwiejsze i szybsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS przedsiębiorcy wypełniają teraz tylko jeden przelew na swój numer rachunku składkowego (NRS).  Dotychczasowe rachunki do wpłat zostały zamknięte.

Numer rachunku bankowego można sprawdzić w każdej chwili na stronie internetowej ZUS. Również na www.eskladka.pl uruchomiona została wyszukiwarka. Numer swojego rachunku można ustalić również w każdej placówce ZUS  lub łącząc się z Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00,
e-mail: cot@zus.pl).

Dokonując przelewu do ZUS nie trzeba już podawać dodatkowych informacji, takich jak: NIP, REGON, PESEL, czy wskazywać miesiąc za który opłacamy składki.

Wpłaty składek rozliczane są najpierw na najstarsze zadłużenie na koncie (o ile przedsiębiorca je ma). Dzięki temu nie narastają odsetki. Nie można jednak opłacać tylko bieżących składek. Wpłata najpierw pokryje zaległości i odsetki, a dopiero potem bieżące składki.

Jeżeli przedsiębiorca ma długi składkowe, powinien skorzystać z układu ratalnego. Jeżeli go podpisze, będzie mógł spłacać dług i jednocześnie będzie ubezpieczony. To oznacza, że będzie miał prawo np. do zasiłku chorobowego. Należności objęte układem ratalnym należy wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą można opłacić składki bieżące i ratę. Wpłaty rozliczane są chronologicznie według terminu płatności składki i raty. Po zaksięgowaniu wpłaty, kwota dzielona jest proporcjonalnie na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze.

Więcej informacji o e-Składce można przeczytać na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce
e-Składka.

 

Obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Słupeckim

21 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównymi tematami spotykania było:

– syntetyczna informacja dotycząca realizacji zadań obronnych w powiecie – wystąpienie starosty Mariusza Rogi  Słupecki, jako przewodniczącego Komisji.

– informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa społecznego i komunikacyjnego
w powiecie oraz dane zbiorcze za 2017 rok przedstawił kom. Robert Górny Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy;

– informacja dotyczącą aktualnego stanu bezpieczeństwa ppoż. w powiecie oraz dane zbiorcze za 2017 rok przedstawił  bryg. Bogdan Kowalski z-ca Komendanta Powiatowego;

– informację o stanie pozimowym dróg powiatowych i zamierzenia inwestycyjno – remontowe na rok 2018 przedstawił Krzysztof Gajewski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy

– skutki zimy dla mieszkańców powiatu omówiła Danuta Szpiler Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

– na temat zagrożenia powodziowego wywołanego pozimowym przyborem wód w zlewni rzeki
Warty głos zabrał Krzysztof Więcek Kierownik PGW Wody Polskie – Nadzór  w Słupcy;

– przekazano także informację o aktualnym zagrożeniu afrykańskim pomorem świń, zwierząt
hodowlanych i dziko żyjących w powiecie;

– o stanie zanieczyszczenia powietrza w miejscowościach powiatu oraz podjęte działania
antysmogwe, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXIX/941/17 z dnia
18 grudnia 2017 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mówił Paweł
Szablewski Insp. Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Słupeckiego.

21 marca – witamy wiosnę z poezją

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny przypada 20 marca. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej – dzień później, czyli dziś oficjalnie witamy Wiosnę!!!

Jaka będzie? Zapewne lekko grymaśna, trochę deszczowa i czasami też oprószona śniegiem, z wiatrem i słońcem, ale najważniejsze że już jest.

21 marca to także Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. „poezja utwierdza uniwersalność człowieczeństwa przez pokazanie, że wszędzie na świecie ludzie zadają sobie te same pytania”. Z tej okazji dedykujemy tekst Wojciech Młynarskiego …

Dziewczyny!
Bądźcie dla nas dobre na wiosnę!
Dziewczyny!
Skończmy już te „Kobry” miłosne!
Nikomu
Niechaj nie zagraża rozłąka,
Gdy wiosną
W rytmie naszych marzeń po łąkach bąk brzdąka, bąk brzdąka…
Dziewczyny!
Lubcie wy nas wiosną, oj, lubcie!
Dziewczyny!
Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie!
Niech kpiny Wasze nas nie bolą zbyt liczne!
Dziewczyny!

***

Chłopaki też nas lubcie!

Drzwi otwarte w szkołach

Już w najbliższą sobotę, tj. 24.03.2018 r. szkoły ponadgimnazjalne  prowadzone przez Powiat Słupecki otwierają drzwi dla wszystkich zainteresowanych i chętnych gimnazjalistów klas III.

Będzie można zobaczyć szkoły „od środka”, zapytać nauczycieli i uczniów o szczegóły kształcenia w poszczególnych kierunkach i profilach. Czeka wiele atrakcji i dobrej zabawy. Zapraszamy!

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, ul. Pl. Szkolny 1, godz. 9.00-12.00

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy,  ul. Powstańców Wlkp. 22, godz. 9.00-13.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, godz. 9.00-13.00

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, godz., godz. 8.30-11.30

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, godz. 9.00-12.00