50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy

50 lat kończy Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Wczoraj (15.09.) odbyły się oficjalne uroczystości związane z jubileuszem, na dziś zaplanowano Piknik Rodzinny.
 
Podczas wczorajszej uroczystości wręczone zostały nagrody, statuetki i medale. Swoje nagrody przyznał starosta Jacek Bartkowiak, jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły.
 
Otrzymali je:
 
– Stanisław Kłaniecki – dyrektor
– Maria Radoń – Kowalska
– Piotr Miąc.
 
>>Nagrody Dyrektora 2022
 
>Nauczyciele:
 
Przemysław Kuchowicz,
Michał Wróblewski,
Małgorzata Franaszek,
Anna Hercyk,
Krzysztof Słowiński,
Eliza Manuszak,
Magdalena Marszałek,
Beata Nawrocka,
Bartosz Lewandowski,
Władysław Pietras,
Roman Hoffmann,
Wojciech Rybak
 
>>Pracownicy administracji i obsługi:
 
Justyna Kapturska,
Katarzyna Helwin,
Natalia Mikołajczyk,
Barbara Renkiel,
Danuta Jabłońska,
Marlena Hoffman
 
>>Medal 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy otrzymali:
 
Jacek Bartkowiak,
Czesław Dykszak,
Michał Pyrzyk,
Justyna Lisowska,
Bronisław Kawa,
Mostostal Wechta Sp. z o.o. w Słupcy,
Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy,
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,
Zakład Produkcyjny WPPZ. S.A. w Stawie,
……………………………
1. Tadeusz Raczkowski
2. Piotr Synowiec
3. Barbara Kwiecień
4. Karol Kowalski
5. Barbara Budner
6. Wojciech Karpiński
7. Sławomir Kaczorkiewicz
8. Maciej Śliwczyński
9. Marek Walczak
10. Marian Budner
11. Zofia Waligóra
12. Eugeniusz Kierbedź
13. Aleksandra Pilarczyk
14. Ewa Michalska
15. Roman Michalski
16. Mirosława Zimniewicz
17. Piotr Marszałek
18. Anna Losiak
19. Antoni Mnich
20. Małgorzata Nowak
21. Bożena Raczyńska
22. Alina Mrugalska- Adamczyk
23. Bożena Nowaczyk
24. Bożena Rosińska
25. Mieczysław Smuśkiewicz
26. Roman Hoffmann
27. Wojciech Rybak
28. Henryk Renz
29. Barbara Baśkiewicz
30. Wanda Leszczyńska
31 Gabriela Medyńska
32. Maria Pakuła
33. Elżbieta Prawucka
34. Lech Prawucki
35. Irena Rydzyńska
36. Henryka Wińcza
37. Danuta Witkowska
38. Jan Smarzyński
39. Wiesława Jabłońska
40. Kazimierz Hoffman
41. Mieczysław Woźniak
 
Instytucje wyróżnione statuetką Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy:
 
> Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy,
>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy.
 
Wręczono także główną nagrodę w konkursie na projekt muralu o tematyce dotyczącej historii Powiatu Słupeckiego. Laureatką została Paulina Kurzawa, uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.
List gratulacyjny za opiekę nad przygotowaniem zwycięskiego projektu muralu otrzymała Ilona Schoen, natomiast list w imieniu opiekuna odebrała Dyrektor Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupcy, Anna Mydłowska.
 

Zagórowski chór Cantabile wyda płytę dzięki dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego

Zakończył się kolejny nabór otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Powiatu Słupeckiego w 2022 roku. W ramach rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi do pozyskania tym razem było 5000 złotych.
W naborze tym razem wzięła udział jedna organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej”. W ramach zadania podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości złożono projekt: Wydanie płyty z kolędami w wykonaniu Chóru Cantabile z Zagórowa. Zarząd powiatu przyznał na ten cel dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.
Uchwała zarządu wraz z uzasadnieniem znajdują się tutaj —> OKK – TPZZ

(fot: MGOK Zagórów)

Czterech kandydatów na stanowisko Skarbnika Powiatu

W Starostwie Powiatowym w Słupcy trwa nabór na stanowisko Skarbnika Powiatu. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym zainteresowani mogli składać swoje aplikacje do 6 września. Trwa procedura wyboru, komisja konkursowa sprawdziła nadesłane aplikacje pod względem formalnym. Do konkursu przystąpiły cztery osoby, wszystkie pozytywnie przeszły pierwszy etap naboru. Są to: Jarosław Bąk, Elżbieta Głowacka, Rafał Piasecki i Ryszard Pilarski.
Po rozmowach kwalifikacyjnych komisja przedstawi propozycje kandydata na wolne stanowisko. Ostatecznie kandydata wybranego przez Starostę Powiatu zaopiniuje Rada Powiatu.

LVI sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Informujemy, że najbliższa sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się 14 września 2022 (środa) o godzinie 8:00 w sali herbowej słupeckiego starostwa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w publicznych transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Powiat Słupecki oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i wysokości opłaty manipulacyjnej — druk nr 550.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022 – druk nr 551.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Dzień Romantyzmu Polskiego w Zagórowie

Dzień Romantyzmu Polskiego organizowany dziś przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów to z jednej strony konkurs recytatorski na najwyższym poziomie, z drugiej – prawdziwa uczta kulturalno-naukowa.
Starosta Jacek Bartkowiak był fundatorem nagród dla laureatów konkursu, a później – przekazał piłkę podpisaną przez zawodników mistrzowskiego sezonu 2021/2022 Lech Poznań Szymonowi Goślińskiemu – młodemu wirtuozowi (i kibicowi Kolejorza), który swą wyśmienitą grą uświetnił konkurs recytatorski. Po minikoncercie wielkiego wirtuoza, wysłuchaliśmy wykładu prof. Jerzego Borowczyka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gratulujemy dyrektor biblioteki pani Katarzynie Nowickiej zorganizowania wydarzenia o dużym znaczeniu kulturalnym i naukowym.

„Przed konkursem Wieniawskiego” – koncert młodych wirtuozów i orkiestry Filharmonii Poznańskiej

Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak i Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą mają zaszczyt zaprosić na koncert pt. „Przed Konkursem Wieniawskiego”, który odbędzie się 24 września o godz.: 18:00 w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie.

Wystąpią:
Wojciech Niedziółka – skrzypce
Barbara Żołnierczyk – skrzypce
Judyta Kluza-Sporniak – skrzypce
Łukasz Borowicz – dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

W programie:
Henryk Wieniawski
– I koncert skrzypcowy fis-moll op. 14
– II koncert skrzypcowy d-moll op. 22
Feliks Mendelssohn-Bartholdy
– koncert skrzypcowy e-moll op. 64

Wstęp wolny

Projekt „Młodzi wirtuozi przed konkursem Wieniawskiego” dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
Partnerem koncertu jest firma Słowińscy, producent okien i drzwi ze Słupcy.

DOŻYNKI POWIATOWE – ZAGÓRÓW 2022

 

Apel Pamięci z okazji 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

83 lata temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Atak nastąpił z wody, lądu i powietrza. Symbolem niemieckiej agresji i początkiem II wojny światowej stał się rozpoczęty o 4:45 ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte przez przebywający w gdańskim porcie okręt Schleswig-Holstein.
 
Dla upamiętnienia wybuchu wojny, a także jej ofiar oraz bohaterów walczących za wolność ojczyzny, 1 września pod Pomnikiem Wolności w Słupcy odbył się uroczysty Apel Pamięci.
 
W wydarzeniu zorganizowanym z inicjatywy starosty Jacka Bartkowiaka wzięła udział wojskowa Kompania Honorowa z Powidza z szefem sztabu 33 Bazy Lotnictwa Transportowego ppłk Jarosławem Wróblem, przedstawiciele policji z z-cą komendanta mł. insp. Janem Rabiejem, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z z-cą komendanta st. kpt. Robertem Brzymyszkiewiczem. Ponadto harcerze, uczniowie klas mundurowych słupeckiego „ekonomika”, uczniowie LO oraz władze samorządowe miasta i powiatu. Honorowym gościem był jeden z ostatnich żyjących świadków historii mjr Tadeusz Janas, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów przy staroście słupeckim.
 
Apel poległych poprowadził por. Łukasz Kondrat, a jego kulminacją była salwa honorowa, którą oddała powidzka kompania wojska. Hołd poległym złożyli także kibice Lecha Poznań, którzy przy wtórze strażackiej syreny odpalili biało-czerwone race.
 
Uroczyste obchody 83. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej poprzedziła msza św. koncelebrowana przez ks. dziekana Tadeusza Rysia.
 

Katarzyna Szelewicz została Powiatowym Inspektorem Weterynarii

Wojewódzki Lekarz Weterynarii powołał na stanowisko kierownika Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Słupcy Katarzynę Szelewicz. Zmiana związana jest z odejściem na emeryturę dotychczasowego szefa słupeckiej inspekcji Józefa Ziemniarskiego.
 
Nowa inspektor pracowała do tej pory w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupcy jako Starszy Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności. Wczoraj (01.09.) Katarzyna Szelewicz spotkała się ze starostą Jackiem Bartkowiakiem, aby omówić kwestie przyszłej współpracy.
 
W spotkaniu wzięli również udział: Tomasz Wielich, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz Marzena Waliszka, główny specjalista ds. kadr Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Rozpoczął się nowy rok szkolny

1 września we wszystkich placówkach Powiatu Słupeckiego rozpoczął się rok szkolny. Samorząd powiatowy jest organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych i to tam gościli starostwie witając kolejny rok edukacji wspólnie ze społecznością uczniowską, rodzicami i kadrą nauczycielską.
 
Starosta Jacek Bartkowiak udał się na rozpoczęcie roku do Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, którym od 1 września kieruje nowa dyrektor Urszula Radosiewicz. Objęła ona stanowisko po rezygnacji wieloletniego szefa placówki Tadeusza Raczkowskiego.
 
Starosta życzył nowej dyrektor, uczniom, rodzicom i kadrze pedagogicznej energii, entuzjazmu, licznych sukcesów i pomyślnej współpracy, a także, by rok szkolny przebiegał spokojnie, pomimo niełatwych okoliczności zewnętrznych.
 
Podczas ceremonii rozpoczęcia nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w projekcie afiliacyjnym „Marszałek”, którego celem jest promowanie osób wyróżniających się działaniem na rzecz społeczności szkolnej, propagujących postawy kreatywności.
 
Wicestarosta Czesław Dykszak nowy rok szkolny witał wspólnie ze społecznością Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.