Konsultacje społeczne dla rozbudowy i budowy drogi powiatowej

Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o rozpoczęciu prac nad realizacją nowej inwestycji na sieci dróg powiatowych.

Rozbudowywana droga powiatowa 3040P na odcinku Niezgoda-Sierakowo i budowany nowy odcinek drogi powiatowej Sierakowo – DW466 w całości będą stanowić drogę dojazdową do Autostrady A2. Powstały dwa warianty inwestycyjne, które swój początek mają w rejonie m. Niezgoda, a koniec na drodze wojewódzkiej nr 466. Rozwiązania szczegółowo omówione zostaną na konsultacjach społecznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie – w dniu 8 maja o godz. 18.00 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.

Planowane zadanie to kontynuacja inwestycji na sieci dróg powiatowych w rejonie lotniska wojskowego w Powidzu. Budowane obecnie drogi, jak i ta planowana, to drogi publiczne – powiatowe, które służyć będą i zagwarantują sprawne przemieszczanie się kolumn ciężkiego, wielkogabarytowego sprzętu Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych z kierunku autostrady A2 i drogi krajowej nr 92 do Powidza.

Dla wariantu wskazanego na konsultacjach społecznych jako preferowanego (najkorzystniejszego), zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestorem jest Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko wykonuje: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań.

Spotkanie ze stowarzyszeniem „Michałki”

Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki spotkał się dzisiaj (19.04.) z przedstawicielami Stowarzyszenia „Michałki”, działającego przy parafii p.w. Bł. Biskupa Michała Kozala w Słupcy.
 
Agenda rozmów dotyczyła przede wszystkim hospicjum, o którego budowę zabiega od kilku lat proboszcz „Kozala” ks. Hieronim Szczepaniak.
Samo stowarzyszenie jest znaną w lokalnym środowisku organizacją, podejmującą liczne inicjatywy społeczne, zgodnie ze swoją statutową misją, która zakłada m.in. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób, a także ochrony i promocji zdrowia, w szczególności opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych terminalnie.
 

Żółte żonkile od uczniów LO

O 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, które pochłonęło dziesiątki tysięcy ofiar, pamiętali dziś (19.04.) uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.
 
Klasa II A z wychowawczynią Renatą Bartczak i dyrektor Muzeum Regionalnego Beatą Czerniak, odwiedziła dziś Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, aby podzielić się symbolem pamięci o ofiarach, którym stały się żółte żonkile.
 

Festiwal w Lądzie coraz bliżej

Niewiele ponad miesiąc pozostał do XIX edycji Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie n. Wartą. Dzisiaj (19.04.) w starostwie odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów, które odpowiedzialne są za organizację wydarzenia.
 
Jak każde tego rodzaju przedsięwzięcie, które angażuje środki finansowe, zwłaszcza publiczne, musi być starannie zaplanowane, aby zakładane efekty realizacji zadania były adekwatne do wydanych kwot.
 
Kwestie „spinające” budżet festiwalu poruszali dzisiaj wspólnie z Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki… dr Michał Brzostowicz, Antoni Czerwiński i Piotr Majorek z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Dorota Kinast z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Renata Tkaczyk, sekretarz Gminy Lądek, ks. Adam Popławski, ekonom wspólnoty salezjańskiej w Lądzie, a także przedstawiciele Biura Promocji i Strategii słupeckiego starostwa.
 

W rocznicę powstania w getcie, dzieci odwiedziły starostę

Na znak pamięci o powstaniu w getcie warszawskim dzieci ze słupeckiego Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek Słupca odwiedziły dziś starostwo i Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki , by przypiąć symbolicznego żółtego żonkila. Dziękujemy za odwiedziny pamiętając o wszystkich bohaterach i ofiarach II Wojny Światowej.

Powiat dofinansuje prace konserwatorskie w Graboszewie

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty w Graboszewie otrzymała 20 tys. zł dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie. Dzisiaj (17.04.) starosta Jacek Bartkowiak i proboszcz parafii ks. Grzegorz Kwaśniewski podpisali umowę na przekazanie środków.

 Pieniądze przeznaczone zostaną na dwa zadania. Kwota 10 tys. zł zasili prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu bocznym południowym z obrazem olejnym na płótnie „Święty Stanisław Kostka”, który wpisany jest do rejestru zabytków. Kolejne 10 tys. zł przeznaczone będzie na pokrycie dachu z gontów oraz oszalowanie ścian i wieży kościoła.

Przekazane środki nie pokryją kosztów całego zadania, którego wykonanie szacowane jest w przypadku renowacji ołtarza z obrazem na ponad 139 tys. zł, a w przypadku prac zewnętrznych na ponad 156 tys. zł, ale pomogą przy ubieganiu się o dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków czy innych źródeł.

Proboszcz Kwaśniewski planuje rozpoczęcie prac renowacyjnych już na początku maja, a ich zakończenie na koniec października bieżącego roku.