Mural odsłania coraz więcej

Praca przy muralu upamiętniającym 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego trwa nieprzerwanie. Monumentalne dzieło odsłania coraz więcej ze swego ostatecznego wyglądu, który jest zaadaptowanym odwzorowaniem rysunku Pauliny Kurzawy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.
 
Przypomnijmy, że uczennica została laureatką konkursu ogłoszonego przez Zespół Szkół Zawodowych, którego celem było stworzenie projektu muralu o tematyce dotyczącej historii Powiatu Słupeckiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez starostę Jacka Bartkowiaka. Opiekę nad powstawaniem zwycięskiego projektu Pauliny Kurzawy sprawowała Ilona Schoen, nauczycielka z SOSW.
 
Dzisiaj na podstawie rysunku powstaje wielkoformatowa grafika, która upamiętni największe i najdłużej trwające polskie powstanie narodowe, które nie ominęło także naszego powiatu, gdzie stoczono kilka krwawych bitew.
Odsłonięcie muralu, które odbędzie się 22 stycznia br., inauguruje cykl wydarzeń w powiecie upamiętniających 160. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
 

Podpisana umowa na drogę Słomczyce – Sierakowo

Z początkiem nowego roku przystępujemy do realizacji kolejnych zadań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej powiatu. Jeszcze dobrze nie „wystygł asfalt” na odcinku drogi 3074P z Piotrowic do Słomczyc , a już podpisana została umowa na rozbudowę kolejnego odcinka tej samej trasy. Tym razem będzie to fragment biegnący ze Słomczyc do Sierakowa.
W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg podpisano dzisiaj (10.01.) dokument na rozbudowę, którą wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Koła. Wartość kontraktu wynosi 4 560 675,30 zł. Inwestycja dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
– wykonanie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 3040P,
– wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z podbudowami,
– wykonanie poboczy,
– wykonanie elementów ulic (krawężników),
– wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
– wykonanie rowów przydrożnych wraz z odcinkowym zarurowaniem,
– wykonanie zieleni z humusu.
Za pół roku wykonawca robót powinien zakończyć realizację zadania i po dokonaniu odbiorów technicznych ponad 3,5 kilometrowym odcinkiem z Piotrowic do Sierakowa jeździć będziemy bezpiecznie i komfortowo. Inwestycja możliwa była dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Gałana oraz współpracy samorządów powiatu i gminy Strzałkowo. Pomimo że gmina nie partycypuje finansowo w przedsięwzięciu, to przez jej teren przebiega rozbudowywany fragment drogi.
W podpisaniu umowy uczestniczył starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak, zastępca wójta gminy Strzałkowo Tomasz Gałan, sygnujący dokument dyrektor PZD Michał Klotschke, przedstawiciel wykonawcy PRDM Koło oraz inspektor nadzoru Adam Chmielewski z firmy AC Droga.
 

Obywatelska lekcja uczniów z Łukomia

Ciekawą lekcję edukacji obywatelskiej miała dzisiaj (10.01.) młodzież ze Szkoły Podstawowej w Łukomiu w gm. Zagórów. W ramach zajęć uczniowie odwiedzili słupeckie Starostwo Powiatowe, aby zapoznać się z pracą urzędu.
 
Specyfikę działania powiatu jako lokalnej wspólnoty samorządowej oraz starostwa jako urzędu obsługującego organy powiatu objaśniał starosta Jacek Bartkowiak. Podczas spotkania padło również kilka pytań odnośnie codziennej pracy samego starosty jako zwierzchnika administracji powiatowej.
 
Lekcja rozwijająca kompetencje obywatelskie uczniów z łukomskiej szkoły odbyła się dzięki nauczycielkom: Ninie Madalskiej i Monice Kmieć, które oprócz wizyty w starostwie zorganizowały także spotkanie w tutejszym Sądzie Rejonowym.
 

Powstaje mural w rocznicę Powstania Styczniowego

Grupa MURALL rozpoczęła dziś (05.01.) pracę przy Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. W. Sikorskiego w Słupcy. Na jednej ze ścian powstaje mural nawiązujący do historii Powstania Styczniowego na terenie naszego powiatu.
Efekty prac będzie można zobaczyć już za kilka dni.
 

Pierwsze dzieci urodzone w tym roku w słupeckim szpitalu

Milenka i Zosia to pierwsze dziewczynki, które przyszły w tym roku na świat w słupeckim szpitalu. Obydwie urodziły się wczoraj (02.01.) w odstępie godziny. Milenka pochodzi ze Strzałkowa, a Zosia z Grodźca.
 
Dzisiaj (03.01.) szczęśliwe mamy i ich pociechy odwiedził na oddziale starosta Jacek Bartkowiak i dyrektor SP ZOZ Maciej Sobkowski. Maluchy otrzymały w prezencie pluszowe misie, a mamy… kwiaty.
 
W rozmowie z mediami, zarówno starosta jak i dyrektor szpitala wyrazili nadzieję, że słupecka lecznica powróci do ilości przyjmowanych porodów sprzed okresu pandemii, a nawet ją przekroczy. Podkreślali jednocześnie, że oddziały ginekologiczno – położniczy i noworodkowy to nowoczesne i doskonale wyposażone miejsce w nowej części szpitala, posiadające wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.
 
 

Nowa szefowa powiatowych służb sanitarnych

Katarzyna Wysocka będzie nowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy. Kilka dni temu została powołana na tę funkcję przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dziś (30.12.) w starostwie odbyło się spotkanie, podczas którego starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak wręczyli okolicznościowy list oraz omówili elementy współpracy z samorządem.
 
Nowa szefowa słupeckiego Sanepidu takie samo stanowisko od dwóch lat piastuje również w Turku, wcześniej (od 2006 roku) pracowała w oddziale nadzoru ds. epidemiologii PSSE. Jest także wykładowcą w Centrum Nauki i Biznesu oraz mediatorem sądowym i pozasądowym. Od 2004 roku w NWZOZ Max-Med w Koninie zajmuje się opieką paliatywną. W latach 1995-2006 zatrudniona była w SP ZOZ w Turku.
 
Katarzyna Wysocka będzie pełnić jednocześnie funkcję dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy, która działa jako aparat pomocniczy przy wykonywaniu ustawowo określonych zadań organu jakim jest Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 
Tym samym ze słupeckiego Sanepidu odchodzi Zygmunt Jasiński, dotychczasowy dyrektor powołany na stanowisko w 2014 roku.
 

Od Nowego Roku jedziemy po nowemu, czyli zmiany w rozkładzie jazdy autobusów!

Powiat Słupecki jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego, po przeanalizowaniu sugestii i uwag mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej, wprowadził modyfikacje w rozkładzie jazdy obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Najważniejsza zmiana wynika z wprowadzenia dodatkowego przystanku autobusowego w Słupcy przy ul. Sikorskiego, który zlokalizowany jest w pobliżu szpitala, naprzeciwko budynku przychodni. Przystanek został przyjęty Uchwałą Nr XLI/279/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Słupca. Od 2 stycznia 2023 r. zatrzymywać się będą na nim autobusy na 10 kursach wskazanych w załączonych tabelach –  dodatkowy przejazd przez teren miasta Słupca umożliwiający zatrzymanie się autobusów na przystanku przy ul. Sikorskiego dokładany jest na początku lub na końcu wskazanych połączeń.

Przystanek przy ulicy Sikorskiego został wprowadzony na takich kursach, by zapewnić możliwość bezpośredniego dojazdu do budynku przychodni i szpitala mieszkańcom z różnych części naszego powiatu i o różnych godzinach.

Przypominamy, że cały czas na połączeniach realizowanych na terenie naszego powiatu obowiązuje promocja dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Bez względu na długość kursu, koszt biletu jednorazowego dla tych osób to tylko 1 złoty!

Ponadto Powiat Słupecki, po przeprowadzeniu analiz potrzeb przewozowych mieszkańców, zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych modyfikacji w obowiązującym rozkładzie jazdy:

  • Od 2 stycznia 2023 uruchomiony zostanie dodatkowy kurs Słupca, D.A. – Słupca, D.A. przez: Strzałkowo – Wólka – Staw odjeżdżający ze Słupcy o godz. 16:20.
  • W okresie ferii letnich uruchomione zostaną kursy Słupca, D.A – Zagórów Plac Pow.; Zagórów Plac Pow.-Słupca, D.A. zapewniające mieszkańcom z gmin Zagórów i Lądek dojazd do centrum powiatu i powrót.
  • Na prośbę młodzieży szkolnej opóźniony zostanie o 5 minut (nowa godzina odjazdu to 15:10) odjazd z przystanku Zagórów, Szkoła na kursie do Słupcy umożliwiając uczniom bezproblemowe skorzystanie z tego połączenia. Celem zabezpieczenia skomunikowania podróżnych z w/w kursu, z połączeniem do Ostrowitego (przez: Mieczownicę, Giewartów) kurs ten zostanie opóźniony o 10 minut z przystanku Słupca, D.K i 12 minut ze Słupca D.A (odjeżdżając odpowiednio
    o godzinach 16:10 i 16:15).
  • Z kolei od 13 lutego 2023, czyli po zakończeniu ferii zimowych, przyspieszone o 10 minut zostaną kursy z Izdebna do Słupcy, przez Ostrowite, Kosewo i Giewartów oraz z Szyszłowa do Słupcy przez: Zastawie i Marcewek. Zamiast o 06:53 i 06:48 kursy rozpoczną się odpowiednio o 06:43 i 06:38, tak, by umożliwić podróżnym spokojną przesiadkę na kurs ze Słupcy do Zagórowa.

Szczegóły zmian można znaleźć w rozkładach jazdy zamieszczonych na poniższych grafikach. Informacje o rozkładach jazdy dostępne są także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy, w zakładce System Informacji dla Pasażera:  http://bok.powiat-slupca.pl/slupcap/bok/wydzial-spraw-spolecznych/transport-zbiorowy/system-informacji-dla-pasazera.html oraz na stronie operatora PKS Konin S.A. w wyszukiwarce połączeń: https://www.pkskonin.pl/rozklad-jazdy,g7.

Nowy sprzęt medyczny w szpitalu

Słupecki szpital zakupił nowoczesną aparaturę medyczną do wykonywania badań RTG. Dzisiaj (28.12.) w szpitalnej pracowni roentgenowskiej nowy sprzęt obejrzał starosta Jacek Bartkowiak wspólnie z dyrektorem SP ZOZ Maciejem Sobkowskim i Katarzyną Ostrowicką, kierownik zespołu techników elektroradiologii.
 
Urządzenie zostało zakupione z dotacji Funduszu Covidowego, którą słupecka placówka otrzymała na mocy umowy z Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski. Dofinansowanie wyniosło 1 120 000 zł i przeznaczone było na zakup aparatu RTG i USG.
 
Przypomnijmy, że dokument podpisany został 30 czerwca br. w obecności Zbigniew Hoffmann – Minister i Poseł z Wielkopolski oraz Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski
 
Zakup urządzenia to kolejny krok w rozwoju nowoczesnej diagnostyki obrazowej w naszym szpitalu.
 

Symboliczny hołd Powstańcom Wielkopolskim

Słupeccy kibice Lecha Poznań wokół skweru przed siedzibą starostwa powiatowego oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim.
 
W „Minucie Chwały” zorganizowanej przez kibiców i starostę Jacka Bartkowiaka uczciliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie!