ZSZ Słupca – zakup nowej tokarki

W ramach realizowanego projektu Akademia Kompetencji Zawodowych w Powiecie Słupeckim Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy wzbogacił się o nową tokarkę. Wartość zakupu – 42.435,00 zł.

Kolejny przetarg na rozbudowę drogi powiatowej

Inwestycje drogowe w powiecie słupeckim nie zwalniają. W ostatnich dniach grudnia ogłoszony został przetarg na rozbudowę drogi powiatowej 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo).

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie całkowita rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni oraz budowa nowej nawierzchni asfaltowej. Całkowita długość rozbudowywanego odcinka wyniesie 3,95 km. Wzdłuż jezdni powstanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3 metrów w terenie zabudowanym i 2,5 metra poza terenem zabudowanym. Sama jezdnia będzie mieć 7 metrów szerokości, a chodniki od 1,5 do 2 metrów. Oprócz tego przebudowie lub rozbudowie poddanych zostanie kilka skrzyżowań, powstaną przystanki autobusowe oraz zatoka postojowa w rejonie jednostki wojskowej.

Otwarcie ofert nastąpi w drugiej połowie stycznia 2022 r.

XLVII sesja Rady Powiatu Słupeckiego  

Sesja  odbędzie się w dniu  29 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  w Powiecie Słupeckim w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia Powiatu Słupeckiego do realizacji zadania mającego przyczynić się do szybszej odbudowy stosunków wodnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i na obszarach powiązanych.
 11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2022 rok.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Kwiaty pod pomnikiem w rocznicę powstania

W rocznicę wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w asyście pocztu sztandarowego, wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Wolności złożył starosta Jacek Bartkowiak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy Karolina Rakowicz i wicedyrektor ZSE Agnieszka Pol.
 
W skład asysty sztandaru szkoły weszli nauczyciele:
– Krzysztof Ratajczyk,
– Joanna Parus,
– Anita Czarkowska.
 

Zwrot nietrafionego prezentu, reklamacja nieudanego balu

Boże Narodzenie za nami. Za chwilę będziemy świętować Nowy Rok. Podpowiadamy, co zrobić, jeśli nie wszystko się uda, a prezenty nie do końca przypadły nam go gustu.

Materiały UOKIK
www.uokik.gov.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy:
Magdalena Żychowicz
tel. 63 275 86 46
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat-slupca.pl

Pomoc dla konsumentów:

tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

Uczcili Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie

27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Zakończyło się zwycięstwem Polaków: w jego wyniku w granice II Rzeczpospolitej włączono odzyskane ziemie. 103 lata później wspominamy ten niezwykły sukces i po raz pierwszy celebrujemy jako święto państwowe, które Sejm RP ustanowił 1 października 2021 r. jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Dla uczczenia zwycięskiego zrywu, symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstanie pierwszej ekspozytury starostwa odrodzonego powiatu słupeckiego w 1918 roku, złożyli: starosta Jacek Bartkowiak, członek zarządu powiatu Andrzej Bernat i radny Bogdan Jastrząb.

Dla upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego na terenie Powiatu Słupeckiego dziś o 16:40 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, a o godzinie 18:00 budynek starostwa zostanie podświetlony na biało – czerwono.

Paczki świąteczne od starostwa

Małoletnie, a także dorosłe dzieci z rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu słupeckiego otrzymały w ostatnich dniach świąteczne paczki przygotowane przez starostwo powiatowe.

W tym roku prezentami obdarowano 62 dzieci, a w dostarczenie paczek włączyli się niektórzy radni powiatowi oraz pracownicy starostwa. Świąteczne prezenty jak co roku otrzymały również trojaczki z trzech rodzin zamieszkujących w powiecie słupeckim. Jak co roku dostarczeniem do nich paczek zajął się wicestarosta Czesław Dykszak.

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom życzymy SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

Nowe wozy dla strażaków

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy klasy GBA trafił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Jednostka wzbogaciła się także o nowy pojazd kwatermistrzowski marki Toyota.

Obydwa wozy zakupione zostały dzięki wsparciu finansowemu samorządów gminnych oraz powiatu słupeckiego. Ratowniczo-gaśniczy GBA nie jest jeszcze w służbie, wymaga bowiem doposażenia w dodatkowy sprzęt. Do działań bojowych ma być gotowy jeszcze przed końcem tego roku. Koszt jego zakupu wyniósł 772 tys. zł z czego 300 tys. zł pochodziło z dotacji samorządów, w tym 108 tys. zł z budżetu powiatu. Pojazd kwatermistrzowski SLKW, który jest już w służbie zakupiono za 100 tys. zł przy wsparciu powiatu kwotą 20 tys. zł.

W środę (22.12.) symbolicznego odbioru nowych samochodów dokonał starosta Jacek Bartkowiak, Komendant KP PSP w Słupcy mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz oraz z-ca Komendanta Powiatowego KP PSP kpt. Robert Brzymyszkiewicz.