Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i wicestarosta Czesław Dykszak brali dziś udział w otwarciu nowej hali sportowej wybudowanej przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie ?
? To zadanie inwestycyjne gminy Strzałkowo kosztowało około 6 milionów złotych, z czego 2 miliony pochodziły z tzw. funduszu covidowego.
? Przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie hali do użytku pozwoli, by strzałkowscy uczniowie mogli rozwijać w pełni swoje sportowe pasje.
? Gratulujemy gminie Strzałkowo kolejnej udanej inwestycji ?
? Dziękujemy Zbigniew Hoffmann – Minister i Poseł z Wielkopolski i Dr Witold Czarnecki – Poseł z Wielkopolski za zaangażowanie i pomoc w rozwoju bazy sportowej całego powiatu słupeckiego.