W ostatnim czasie Gmina Strzałkowo wraz z Powiatem Słupeckim oddała do użytku dwa chodniki w miejscowościach Staw i Młodziejewice. Wykonawcą obu chodników był Zakład Ogólnobudowlany IZBRUK Maciej Rybicki, z siedzibą w Ciążeniu.

Przebudowa drogi powiatowej 2944P – budowa chodnika dla pieszych w m. Staw (gm. Strzałkowo) o długości 0,540 km. Wartość inwestycji: 389.119,21 zł.

Przebudowa drogi powiatowej 2948P – budowa chodnika dla pieszych w m. Młodziejewice (gm. Strzałkowo) o długości 0,252 km. Wartość inwestycji: 243.103,84 zł.

28 września, odbyła się wizja lokalna oddanych do użytku chodników. Włodarze gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego wraz z wykonawcą, kierownictwem i pracownikami PZD oraz lokalnymi samorządowcami odbyli spacer po nowo oddanych chodnikach. Wszyscy zgodnie podkreślają, że poprawiają one bezpieczeństwo, jak i estetykę tychże miejscowości.

Wójt gm. Strzałkowo Dariusz Grzywiński powiedział – Przy zakładanym 26% udziale gminy Strzałkowo budowa chodnika w Młodziejewicach wyniosła: 63.207,00 zł (budżet gminy) i 179.896,00 – powiat. Zadanie w Stawie kosztowało 389.119,21 zł. Podobny udział gm. Strzałkowo – 26%, tj. 101.170,00 zł i budżet powiatu 287.948,00 zł.

Starosta Mariusz Roga nawiązał przy okazji do przekazania zadania inwestycyjnego w m. Sierakowo. – Celem pełnej realizacji zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą Strzałkowo, który obejmował trzy lata inwestycyjne i realizacje: chodnik w  Słomczycach, kolejna inwestycja to ulice Ostrowska i Powidzka w Strzałkowie, w tym roku Staw i Młodziejewice. Z sumarycznego zestawienia wkładu powiatu, co do wartości wcześniej podpisanego porozumienia, zostało jeszcze 134 tys. zł, jako wkład własny powiatu. Przekazujemy teraz zadnie, które leży w kompetencjach powiatu; przekazujemy przygotowaną przez powiat kompleksową dokumentację techniczną na budowę chodnika w m. Sierakowo oraz przekazujemy kwotę 200 tys. zł do budżetu gm. Strzałkowo a gmina deklaruje się przejąć realizację tego zadania inwestycyjnego – dzieląc je na dwa etapy. Pierwszy uznawaliśmy, iż zostanie zrealizowany przez samą miejscowość – od skrzyżowania na Babin do skrzyżowanie na Słomczyce. Jak mnie poinformował wójt Grzywiński, rozpisanie postępowania przetargowego nastąpi niebawem.

Wójt Grzywiński dodał, że w najbliższych dniach zostanie zwołana nadzwyczajna sesja gm. Strzałkowo, podczas której, po korekcie budżetu, wprowadzone zostanie to wspomniane zadanie. – Jak zauważył Pan Starosta, pierwszy najważniejszy odcinek chodnika w Sierakowie pobiegnie przez samą wieś. Pozostanie jeszcze drugi odcinek ciągu pieszo-rowerowego między Kornatami i Ostrowem Kościelnym. Patrząc na to, że samorząd jest kadencyjny, zadanie to zostaje przełożone na następną kadencję; i temat ten pozostawiamy jako temat otwarty do zakończenia tych zadań. Oczywiście kwestie finansowe są rozliczone. I to ponad wszelką wątpliwość 1mln 136 tys. budżet powiatu na wszystkie zdania w ciągu dróg powiatowych wydał; myśmy wydali ponad 500 tysięcy. Okazało się, że zrost cen materiałów budowlanych nie daje nam możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych przez nas zadań. Dziś, w imieniu lokalnych społeczności gm. Strzałkowo dziękuję, że udało się nam te zadania zrealizować, bo to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.

Radny gminny Gminy Strzałkowo Olech Głodkowski dziękował władzom powiatu i gminy, wszystkim którzy przyczynili się do budowy chodników, za wspólnie wykonane inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców, ale także poprawiają estetykę miejscowości.