Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierza wesprzeć finansowo działania, polegające na ochronie i wzmacnianiu środowiska przyrodniczego i jego ekosystemów.

W tym celu ogłasza nowy program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, który ma przywrócić równowagę przyrodniczą oraz poprawiać mikroklimat poprzez zachęcenie do tworzenia błękitno – zielonej infrastruktury.

„Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe” – mówi Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.


Program j
est skierowany do:

 •  jednostek samorządu terytorialnego, w tym: gmin wiejskich, gmin miejskich (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gmin miejsko – wiejskich i powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu);
 • związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmiotów mających status organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych;
 • Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
 • Kół Gospodyń Wiejskich;
 • sołectw;
 • kół Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów, takie jak:

 •    niecki bioretencyjne;
 •    rowy bioretencyjne;
 •    ogrody deszczowe;
 •    zielone place zabaw;
 •    zielone przystanki;
 •    zielone dachy;
 •    zielone fasady i ściany;
 •    nawierzchnie przepuszczalne;
 •    podłoża strukturalne;
 •    ogrody/parki/ skwery miododajne;
 •    wybiegi/place zabaw dla psów/kotów;
 •    ogrody sensoryczne;
 •    ścieżki/aleje ekoedukacyjne;
 •    parki kieszonkowe;
 •    tereny rekreacyjne/oazy zieleni;
 •    ptasie zagajniki z urządzeniami sportowymi;
 •    niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią, jak na przykład parklet;
 •    tworzenia wspólnych przestrzeni zielonych;
 •    nasadzenia starych (polskich) odmian drzew i krzewów;
 •    domki dla owadów;
 •    utrzymanie/konserwacja/czyszczenie rowów melioracyjnych;
 •    małe stawy retencyjne o powierzchni do 0,3 ha.

Wnioskodawca na prawo złożyć jeden wniosek w terminie do 14 maja 2021 r.

Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: Program pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” (przekazanej poprzez kuriera, pocztą bądź złożoną osobiście) do Punktu Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

Karolina Świerkowska, tel. 61 626 64 13, e-mail: karolina.swierkowska@umww.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu i składania wniosków.

Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania: