Od 1 września br. nowym dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy jest Piotr Miąc, nauczyciel w słupeckim ZSZ.
 
Dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, starosta Jacek Bartkowiak powierzył obowiązki nowemu dyrektorowi, który na stanowisku zastąpił Krystiana Derengowskiego.
 
Życzymy satysfakcji i sukcesów w wypełnianiu nowej roli.