W ubiegłą sobotę (25.09.) miała miejsce uroczystość przekazania średniego wozu ratowniczo – gaśniczego słupeckiej jednostce OSP.

Zakup sfinansowany został częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego miasta Słupcy. W wydarzeniu, podczas którego symbolicznie przekazano kluczyki do pojazdu, wzięli udział strażacy, przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele jednostki oraz mieszkańcy miasta. Powiat reprezentował starosta słupecki Jacek Bartkowiak.