Dla upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nastąpi włączenie syren alarmowych znajdujących się na terenie miast i gmin Powiatu Słupeckiego.

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach oraz wg zapisów § 8 ust. 3 zarządzenia Nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim, uruchomienie syren jest zrealizowane na zasadach głośnej próby, dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę.