W Miejskim Domu Kultury w Słupcy w dniu 30 listopada br. pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Słupcy zorganizował Obchody Światowego dnia AIDS. W obchodach  uczestniczyli: Zygmunta Jasiński (PPIS w Słupcy), Paweł Malcherczyk (MONAR Konin), Joanna Wolińska (KPP w Słupcy), Agata Orchowska (Starostwo Powiatowe w Słupcy), Lidia Śmidowicz (Urząd Gminy Strzałkowo), Mariusz Król (Urząd Miasta w Słupcy), Iwona Łysiak (SOSW Słupca), uczestnicy XVIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS, laureaci etapu powiatowego wojewódzkiego konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pod tytułem „Krótki film o HIV” oraz nauczyciele i młodzież z ZSE Słupca, LO Słupca, ZSZ Słupca, oddziału gimnazjalnego SP nr 3 w Słupcy.

Obchody otworzył Zygmunt Jasiński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy. Terapeuta uzależnień z MONAR-u oddział w Koninie wygłosił wykład nt. „Uzależnienia a HIV”. Podsumowania całorocznych działań z zakresu profilaktyki HIV i AIDS prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy dokonała Małgorzata Pluta pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom etapu powiatowego Wojewódzkiego Konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pod tytułem „Krótki film o HIV”.

I nagroda dla zespołu filmowego z Gimnazjum w Lądku w składzie: Żaneta Hernes, Dominika Andrzejak, Iga Sypniewska (film reprezentuje powiat na etapie wojewódzkim konkursu, którego finał odbędzie się 7 grudnia w Kinie MUZA w Poznaniu).

II nagroda dla ekipy filmowej z oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Drążnej w składzie: Nikola Witasik, Zuzanna Kukulska, Mateusz Kujawa. Nagrody dla laureatów konkursu na film ufundowane z grantu „Pozytywnie Otwarci” oraz od sponsorów lokalnych.

Nagrody otrzymali również uczestnicy i laureaci  XVIII  Powiatowej Olimpiady Wiedzy  o HIV i AIDS:

Kategoria oddział gimnazjalny/ gimnazjum                                                                                                                                

I miejsce – Dominika Walczak – Zagórów

II miejsce – Martyna Kierzek – Trąbczyn

III miejsce – Julia Szkudlarek – Strzałkowo

I wyróżnienie – Paulina Wilczewska – Zagórów

II wyróżnienie – Dominika Kropidłowska – Strzałkowo

II wyróżnienie – Patryk Mikołajczyk – Drążna

III wyróżnienie – Aleksandra Orchowska – Lądek

Kategoria szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce – Dominika Półrolniczak – LO Słupca

II miejsce – Aleksandra Jaśkowiak – LO Słupca

III miejsce – Julia Kruszka – ZSP Zagórów

Wręczono również podziękowania nauczycielom, którzy prowadzą działania związane z profilaktyką HIV i AIDS w placówkach szkolno-oświatowych.

Nagrody dla młodzieży ufundowali: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Urząd Gminy Strzałkowo, Urząd Gminy Orchowo, Urząd Gminy Lądek, GOPS w Ostrowitem, Wytwórnia Materiałów Betonowych w Giewartowskich Holendrach, Firma Jaguar w Słupcy, Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy, Stowarzyszenie ds. Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego w Słupcy, Kino SOKOLNIA w Słupcy, PSSE Słupca.