15 stycznia, po raz pierwszy w tym roku, obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Słupeckim. Posiedzenie członków komisji dobyło się w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.  

W porządku obrad znalazło się, m.in.:

– Przyjęcie planu pracy „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” na rok 2019

– Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2019 w zakresie bezpieczeństwa i porządku – referował Józef Wziętek Skarbnik Powiatu Słupeckiego

– Syntetyczna informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa ogólnego i komunikacyjnego na terenie powiatu – mł.insp. Jan Rabiej z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy

– Ogólna informacja o stanie zabezpieczenia pożarowego i innych zdarzeń losowych oraz działaniach kontrolnych na terenie powiatu – bryg. Rafał Chmiel Komendant Powiatowy PSP w Słupcy

– Przygotowanie do sezonu zimowego 2018 – 2019 r.:

  • Stan i przygotowanie do zimowego utrzymania dróg powiatowych – Krzysztof Gajewski dyr. Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy
  • Przeciwdziałanie skutkom zimy i zabezpieczenia socjalne dla wymagających pomocy mieszkańców powiatu – Danuta Szpiler dyr. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
  • Stan przygotowania urządzeń hydrotechnicznych zlewni rzeki Warty do zimowego i wiosennego przyboru wód – Krzysztof Więcek kierownik Inspektoratu Wody Polskie w Słupcy.

– Posumowanie posiedzenia – Jacek Bartkowiak starosta słupecki.