W Sali Herbowej Starostwa Słupeckiego, 21 czerwca 2018 r., obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Słupeckim.

W porządku obrad omówiono:

Przygotowanie ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu do sezonu letniego pod względem sanitarnym: kąpielisk, ośrodków wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, obiektów handlu żywnością i żywieniowych, informacja o aktualnym stanie sanitarnym powiatu – przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy.

Przygotowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych powiatu do sezonu letniego pod względem zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa publicznego, drogowego
(z uwzględnieniem ruchu kolumn pojazdów armii USA  na drogach turystycznych oraz nasileniem ruchu tranzytowego  pojazdów w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Moskwie), ratownictwa wodnego oraz ochrony zasobów naturalnych i przeciwpożarowej – Robert Górny Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KP Policji oraz Pan Rafał Chmiel Komendant Powiatowy PSP w Słupcy.

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stan wdrożenia nowego projektu organizacji ruchu kołowego w Mieście Słupca, w związku z planowanymi inwestycjami na terenie miasta – przebudową  ulic Sikorskiego/Kopernika, budową pływalni – przedstawiciel Burmistrza Miasta Słupcy.

Stan zabezpieczenia weterynaryjnego powiatu w okresie letnim – Józef Ziemniarski  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii w Słupcy.

Aktualny stan podjętych działań przeciw smogowych oraz w zakresie składowania
i utylizacji odpadów w powiecie. Postępowanie w przypadku spotkania dzikich zwierząt na obszarach rekreacyjnych – w tym migrujących łosi, dzików i wilków – Paweł Szablewski Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Słupeckiego.