21 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównymi tematami spotykania było:

– syntetyczna informacja dotycząca realizacji zadań obronnych w powiecie – wystąpienie starosty Mariusza Rogi  Słupecki, jako przewodniczącego Komisji.

– informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa społecznego i komunikacyjnego
w powiecie oraz dane zbiorcze za 2017 rok przedstawił kom. Robert Górny Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy;

– informacja dotyczącą aktualnego stanu bezpieczeństwa ppoż. w powiecie oraz dane zbiorcze za 2017 rok przedstawił  bryg. Bogdan Kowalski z-ca Komendanta Powiatowego;

– informację o stanie pozimowym dróg powiatowych i zamierzenia inwestycyjno – remontowe na rok 2018 przedstawił Krzysztof Gajewski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy

– skutki zimy dla mieszkańców powiatu omówiła Danuta Szpiler Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

– na temat zagrożenia powodziowego wywołanego pozimowym przyborem wód w zlewni rzeki
Warty głos zabrał Krzysztof Więcek Kierownik PGW Wody Polskie – Nadzór  w Słupcy;

– przekazano także informację o aktualnym zagrożeniu afrykańskim pomorem świń, zwierząt
hodowlanych i dziko żyjących w powiecie;

– o stanie zanieczyszczenia powietrza w miejscowościach powiatu oraz podjęte działania
antysmogwe, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXIX/941/17 z dnia
18 grudnia 2017 roku Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mówił Paweł
Szablewski Insp. Wydz. Ochrony Środowiska Starostwa Słupeckiego.