17.06.2020 r. obradowała Rada Społeczna SP ZOZ w Słupcy. Na miejsce spotkania radni wybrali pomieszczenie w nowej części szpitala. Podczas obrad przyjęto szereg informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ i planach placówki na przyszłość. Podjęto też uchwały dotyczące bieżącej działalności szpitala oraz uchwałę w sprawie uchwalenia nowego regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ.