Z dniem 1 września droga powiatowa nr 3040 P tzw. „betonka” przestanie być drogą o statusie publicznym. Oznacza to, że zostanie wyłączona dla ruchu pojazdów.

Dojazd do Powidza z miejscowości Niezgoda odbywał się będzie nowo wybudowanym odcinkiem, który wiedzie od „betonki” w kierunku ronda w Niezgodzie. Jadąc do Powidza należy skręcić na rondzie w lewo, natomiast dojeżdżając od strony Giewartowa i Kochowa – w prawo. Obecnie na nowo wybudowanym odcinku Powidz – Niezgoda oraz rozbudowanym Niezgoda – Kochowo sukcesywnie montowane są oznakowania.

Ostatniego sierpnia wygasa porozumienie z Wojskowym Zarządem Infrastruktury na użytkowanie publiczne drogi nr 3040P, które już kilkakrotnie było przedłużane. W związku z wybudowaniem nowych odcinków dróg, korzystanie z „betonki” nie będzie już ani możliwe, ani konieczne.

W miesiącu wrześniu na wspomnianych drogach trwać będą jeszcze prace wykończeniowo – porządkowe, należy więc zwrócić szczególną uwagę na pracujących robotników oraz sprzęt.