Powiat Słupecki jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego, po przeanalizowaniu sugestii i uwag mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej, wprowadził modyfikacje w rozkładzie jazdy obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Najważniejsza zmiana wynika z wprowadzenia dodatkowego przystanku autobusowego w Słupcy przy ul. Sikorskiego, który zlokalizowany jest w pobliżu szpitala, naprzeciwko budynku przychodni. Przystanek został przyjęty Uchwałą Nr XLI/279/2022 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Słupca. Od 2 stycznia 2023 r. zatrzymywać się będą na nim autobusy na 10 kursach wskazanych w załączonych tabelach –  dodatkowy przejazd przez teren miasta Słupca umożliwiający zatrzymanie się autobusów na przystanku przy ul. Sikorskiego dokładany jest na początku lub na końcu wskazanych połączeń.

Przystanek przy ulicy Sikorskiego został wprowadzony na takich kursach, by zapewnić możliwość bezpośredniego dojazdu do budynku przychodni i szpitala mieszkańcom z różnych części naszego powiatu i o różnych godzinach.

Przypominamy, że cały czas na połączeniach realizowanych na terenie naszego powiatu obowiązuje promocja dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Bez względu na długość kursu, koszt biletu jednorazowego dla tych osób to tylko 1 złoty!

Ponadto Powiat Słupecki, po przeprowadzeniu analiz potrzeb przewozowych mieszkańców, zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych modyfikacji w obowiązującym rozkładzie jazdy:

  • Od 2 stycznia 2023 uruchomiony zostanie dodatkowy kurs Słupca, D.A. – Słupca, D.A. przez: Strzałkowo – Wólka – Staw odjeżdżający ze Słupcy o godz. 16:20.
  • W okresie ferii letnich uruchomione zostaną kursy Słupca, D.A – Zagórów Plac Pow.; Zagórów Plac Pow.-Słupca, D.A. zapewniające mieszkańcom z gmin Zagórów i Lądek dojazd do centrum powiatu i powrót.
  • Na prośbę młodzieży szkolnej opóźniony zostanie o 5 minut (nowa godzina odjazdu to 15:10) odjazd z przystanku Zagórów, Szkoła na kursie do Słupcy umożliwiając uczniom bezproblemowe skorzystanie z tego połączenia. Celem zabezpieczenia skomunikowania podróżnych z w/w kursu, z połączeniem do Ostrowitego (przez: Mieczownicę, Giewartów) kurs ten zostanie opóźniony o 10 minut z przystanku Słupca, D.K i 12 minut ze Słupca D.A (odjeżdżając odpowiednio
    o godzinach 16:10 i 16:15).
  • Z kolei od 13 lutego 2023, czyli po zakończeniu ferii zimowych, przyspieszone o 10 minut zostaną kursy z Izdebna do Słupcy, przez Ostrowite, Kosewo i Giewartów oraz z Szyszłowa do Słupcy przez: Zastawie i Marcewek. Zamiast o 06:53 i 06:48 kursy rozpoczną się odpowiednio o 06:43 i 06:38, tak, by umożliwić podróżnym spokojną przesiadkę na kurs ze Słupcy do Zagórowa.

Szczegóły zmian można znaleźć w rozkładach jazdy zamieszczonych na poniższych grafikach. Informacje o rozkładach jazdy dostępne są także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy, w zakładce System Informacji dla Pasażera:  http://bok.powiat-slupca.pl/slupcap/bok/wydzial-spraw-spolecznych/transport-zbiorowy/system-informacji-dla-pasazera.html oraz na stronie operatora PKS Konin S.A. w wyszukiwarce połączeń: https://www.pkskonin.pl/rozklad-jazdy,g7.