Rada Powiatu Słupeckiego na dzisiejszym (28.07.2022) posiedzeniu zdecydowała o powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego. Ten organ doradczy ma na celu zarówno kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych mieszkańców naszego regionu, jak i inicjowanie przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb młodzieży.

Młodzieżowi radni wybierani będą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Słupecki. Wybory w szkołach mają się odbyć do 30 września. Wybrani będą odpowiadać za swoje środowisko lokalne, będą uczyć się samodzielności, demokracji, oraz zasad funkcjonowania w samorządzie.

Kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego będzie trwać dwa lata. MRPS będzie liczyć trzynastu radnych, wybieranych w poszczególnych szkołach. Liczba mandatów przypadających na szkołę będzie określana proporcjonalnie według stanu liczby uczniów.
Początek funkcjonowania Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego zbiega się z inicjatywą rządu, by wspierać takie organy doradcze, przekazując dotacje na ich działania. Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy zakłada możliwość pozyskania grantów na inicjatywy oddolne dla samorządów szkolnych i młodzieżowych rad gmin, powiatów, województw. Budżet programu ma wynieść 20 milionów złotych rocznie.

W poniższym linku publikujemy statut Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego:
statut- MRPS