Przebudowywany w ostatnich miesiącach odcinek drogi powiatowej w Mieczownicy przeszedł wszystkie odbiory techniczne i dziś (16.09.) został oficjalnie oddany do użytku.
 
Na długości 0,834 km ułożona została nowa bitumiczna warstwa ścieralna jezdni i powstał nowy chodnik. Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego oraz komfort jazdy. Droga ma też zwiększoną nośność.
 
Całkowity koszt robót wyniósł 1 112 123,69 zł z czego 80% pochodziło z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (876 906,95 zł), a 20% z budżetu powiatu słupeckiego w kategorii kosztów kwalifikowanych tj. 219 226,74 plus koszty niekwalifikowane 15 990,00 zł w tym dofinansowanie Gminy Ostrowite w kwocie 141 130,04 zł.
 
Wykonawcą zadania była firma TRANSBRUK Marek Begier z Nekli, a inspektorem nadzoru firma AC Adam Chmielewski ze Słupcy.