Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.


Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od dnia 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w maksymalnej wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Szczegóły poniżej

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium na kierunku lekarskim