Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego ramach Programu  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu X Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.