Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, NIEODPŁATNEJ MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W 2024 ROKU.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zał. Nr 1 do ogłoszenia – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
wzor-oferty-npp
Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie NPP na 2024 r