Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2019

Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez generator Witkac.pl jak i w formie papierowej do 04.03.2019 r. do godziny 15:30

szczegóły TUTAJ

***

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 4 marca 2019 r. do godz. 23:59.

szczegóły TUTAJ

***

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019-2021

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 4 marca 2019 r. do godz. 23:59.

szczegóły TUTAJ