Zarząd Powiatu Słupeckiego przyjął na dzisiejszym (14.07.) posiedzeniu uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Opracowany i przyjęty przez komisję konkursową, projekt ogłoszenia oraz regulamin przeprowadzania konkursu został, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/organy-powiatu/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu/rok-2021.html?pid=8403.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, kandydaci powinni składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy od dnia opublikowania ogłoszenia do dnia 27 lipca 2021 roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.