Baza danych znajdująca się na naszej stronie internetowej w zakładce „Powiat Słupecki – Organizacje Pozarządowe” opiera się głównie na powiatowym rejestrze stowarzyszeń. Oprócz tego wymienione zostały Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Koła Łowieckie i inne stowarzyszenia, czy instytucje wspierające rozwój gospodarki, kultury i edukacji w powiecie słupeckim.

Stworzenie aktualnej bazy danych organizacji pozarządowych działających w naszym powiecie pozwoli nam na szybsze i skuteczniejsze informowanie Państwa o bieżących możliwościach aplikowania po środki zewnętrzne oraz przekazywania informacji dot. rozwoju organizacji. Pozwoli również znaleźć partnerów do współpracy pokrewnym instytucjom.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ciągłe uaktualnianie naszej bazy. Jeśli Państwa organizacja nie została tutaj wymieniona lub jej dane są nieaktualne, prosimy o przesłanie danych organizacji w dowolny sposób:

  • Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
  • e-mail: barbara.bartczak@powiat-slupca.pl
  • lub dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych pokój nr 12

Bardzo zależy nam na podaniu przez Państwa adresów mailowych oraz numerów telefonów do osób reprezentujących organizacje do szybkiego i skutecznego informowania o możliwościach rozwoju organizacji.