„Zmiany dokonywane w budżecie zarówno przez Radę Powiatu jak i przez Zarząd Powiatu przeprowadzane były w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o finansach publicznych” – wynika z uzasadnienia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2020.

Komisja uznała, że uchwały zmieniające budżet na przestrzeni ubiegłego roku, dostosowywały go do zmieniających się warunków i pozytywnie oceniła jego wykonanie, pomimo że na jego kształtowanie i wykonanie znaczny wpływ miała pandemia COVID-19. Zgodność kwot zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z odpowiednimi kwotami w sprawozdaniach finansowych, a także pozytywna ocena informacji o stanie mienia powiatu za 2020 rok sprawiła, że członkowie komisji wnioskowali o udzielenie Zarządowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa, która jako organ kontrolny, opiniuje nie tylko sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe, ale również wniosek Komisji o udzielenie absolutorium, także i ten dokument uznała za uzasadniony.

Podczas jutrzejszej (24.06.) sesji radni powiatowi głosować będą nad uchwałami, które podsumowują ubiegłoroczną działalność Zarządu. Pierwszą z nich będzie wotum zaufania w oparciu o raport o stanie powiatu, drugą – absolutorium, będące oceną wykonania budżetu powiatu.