17 października, miała miejsce – ostatnia – 49. sesja Rady Powiatu Słupeckiego w mijającej kadencji 2014-2018. W porządku obrad znalazły się m.in. podjęcie uchwał dotyczących zmian budżetowych czy podjęcia uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki zadania zarządzania drogą powiatową nr 3040P na odcinku 1,028 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 3040P w m. Sierakowo na odcinku 1,028 km Gminie Strzałkowo.

Najważniejszym punktem jednak było ostatnie oficjalne wystąpienie starosty Mariusza Rogi podczas sesji. W swoim wystąpieniu starosta podsumował mijającą kadencję odnosząc się do poszczególnych zagadnień realizowanych przez powiat, m.in. – infrastruktura drogowa, oświata, zdrowie – rozbudowa szpitala. Dziękował za współpracę radnym, pracownikom starostwa oraz instytucji współpracujących z powiatem.

Radni wystąpienie starosty nagrodzili brawami na stojąco, wręczając bukiet kwiatów.

Bukiet róż otrzymał także wicestarosta Szymon Grzywiński.

Podziękowania wyraził również przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jastrząb, którzy dziękował radnym za sprawne przeprowadzanie sesji, zrozumienie i życzliwość.

Radni otrzymali pamiątkowe tablo.