Zarząd Powiatu Słupeckiego na poniedziałkowym posiedzeniu podjął decyzję w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Pani Urszuli Radosiewicz. Dotychczasowa wicedyrektor szkoły ma zostać p.o. dyrektora od 1 września 2022 przez rok. Obecnie trwa przygotowywanie uchwały w tej sprawie.