30 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisana została pierwsza umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) – założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”.

Umowę w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego podpisali: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Józefa Wziętka; w imieniu wykonawcy JB Projekt Joanna Bielicka z Borówca przedstawiciel firmy Joanna Bielicka.

Na spotkaniu obecni byli Michał Klotsche – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Słomczycach oraz Natalia Górniak inspektor ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

Zawarta umowa opiewa na wartość 153 750,00 zł brutto.