Nieprzerwanie trwają prace przy budowie nowego odcinka drogi powiatowej pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Niezgoda – Kochowo.
 
Dziś (13.10.) postęp prowadzonych prac sprawdzali starostowie Powiatu Słupeckiego – Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak w towarzystwie inżyniera nadzoru inwestorskiego Mariusza Kluczyka oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Michała Klotschke.
 
Obecnie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z tzw. „betonką” kładziona jest pierwsza warstwa masy bitumicznej zwana wiążącą o grubości 10 cm. Następnym etapem będzie położenie 8-centymetrowej warstwy wyrównawczej i na końcu 4-centymetrowej warstwy ścieralnej. Ostatni etap nie nastąpi jednak wcześniej niż wiosną przyszłego roku.
 
Przypomnijmy, że wizytowana dziś droga należy do kategorii dróg o znaczeniu obronnym. Jej parametry muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO.