W sali herbowej starostwa powiatowego w Słupcy odbyła się dziś (10.11.) I sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego. Przedstawiciele młodszego pokolenia złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali z rąk starosty Jacka Bartkowiaka i przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Gałana, zaświadczenia potwierdzające członkostwo w MRPS.
 
Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Powiatu Słupeckiego została powołana uchwałą „dorosłej” Rady Powiatu w celi wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Młodzi radni reprezentować będą interesy swoich rówieśników wobec organów samorządu powiatowego i samorządu uczniowskiego. Do ich zadań należeć będzie również m.in. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego czy działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia.
 
Podczas pierwszego posiedzenia radni MRPS wybrali spośród swojego grona prezydium rady. Przewodniczącym został Mateusz Górecki, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, wiceprzewodniczącą Laura Drop z ZSOiZ w Zagórowie, a sekretarzem Julia Michalska, również ze szkoły w Zagórowie. Opiekunem Młodzieżowej Rady wybrany został przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gałan.