Za kilka miesięcy przejedziemy z Jaroszyna do Lądu zmodernizowaną drogą 3090P. Przetarg na przebudowę, pozostającego od lat w złym stanie technicznym odcinka, rozstrzygnął dzisiaj Powiatowy Zarząd Dróg.

Do udziału w postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert, które zostaną teraz poddane analizie w oparciu o kryterium ceny oraz kryteria jakościowe, by ostatecznie wyłonić wykonawcę inwestycji.

Zakres robót jaki zostanie wykonany to:

– przebudowa jezdni,
– budowa ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,
– odtworzenie zjazdów,
– rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją,
– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.