Z początkiem nowego roku przystępujemy do realizacji kolejnych zadań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej powiatu. Jeszcze dobrze nie „wystygł asfalt” na odcinku drogi 3074P z Piotrowic do Słomczyc , a już podpisana została umowa na rozbudowę kolejnego odcinka tej samej trasy. Tym razem będzie to fragment biegnący ze Słomczyc do Sierakowa.
W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg podpisano dzisiaj (10.01.) dokument na rozbudowę, którą wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Koła. Wartość kontraktu wynosi 4 560 675,30 zł. Inwestycja dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
– wykonanie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 3040P,
– wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z podbudowami,
– wykonanie poboczy,
– wykonanie elementów ulic (krawężników),
– wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
– wykonanie rowów przydrożnych wraz z odcinkowym zarurowaniem,
– wykonanie zieleni z humusu.
Za pół roku wykonawca robót powinien zakończyć realizację zadania i po dokonaniu odbiorów technicznych ponad 3,5 kilometrowym odcinkiem z Piotrowic do Sierakowa jeździć będziemy bezpiecznie i komfortowo. Inwestycja możliwa była dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Gałana oraz współpracy samorządów powiatu i gminy Strzałkowo. Pomimo że gmina nie partycypuje finansowo w przedsięwzięciu, to przez jej teren przebiega rozbudowywany fragment drogi.
W podpisaniu umowy uczestniczył starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak, zastępca wójta gminy Strzałkowo Tomasz Gałan, sygnujący dokument dyrektor PZD Michał Klotschke, przedstawiciel wykonawcy PRDM Koło oraz inspektor nadzoru Adam Chmielewski z firmy AC Droga.