W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 27 maja 2020 r., starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak oraz skarbnik powiatu Józef Wziętek, podpisali umowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej, od skrzyżowania w miejscowości Siernicze Małe do granicy z powiatem konińskim.

Druga – to przebudowa odcinka drogi powiatowej Sierakowo – Strzałkowo.

Powiat słupecki na ten cel otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 564 456,00 zł.