W Starostwie Powiatowym podpisana została dziś (03.02.) umowa z wykonawcą na adaptację III piętra budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, gdzie zlokalizowany będzie Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”.

Rozstrzygnięty w styczniu br. przetarg na realizację zadania wygrała firma LECH z Zagórowa.

Jej przedstawiciel, Włodzimierz Borowski parafował dziś dokument regulujący zasady współpracy. W imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego umowę podpisali starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak.

Za kilka dni dojdzie do przekazania placu budowy i firma rozpocznie prace adaptacyjne w obiekcie.

Przypomnijmy, że na inwestycję powiat słupecki otrzymał 1 700 000 zł w ramach pierwszego naboru wniosków do rządowego programu Polski Ład. Około 300 000 zł pochodzić będzie z budżetu powiatu.