W siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, 21 lipca 2021 r. została podpisana umowa dotycząca bardzo ważnej dla Powiatu Słupeckiego kolejnej inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy dróg obronnych.  

Podpisana umowa dotyczy rozbudowy drogi powiatowej 3040P Smolniki Powidzkie – Powidz3,5 km wraz z budową obwodnicy Powidza i Przybrodzina /będzie to budowa nowej drogi powiatowej na odcinku ok. 8 km/ w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą inwestycji, w trybie postępowania przetargowego, została firma BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 58 mln zł. Wykonanie robót zostało zaplanowane do 30 listopada 2023 r.

Wspomnianą umowę podpisali: w imieniu inwestora: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, skarbnik Józef Wziętek oraz w imieniu wykonawcy firmy BUDIMEX SA – dyrektor regionu Łukasz Janowski. Podczas spotkania obecny był także Michał Klotschke – dyr. Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.