W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg podpisana została dziś (04.05.) umowa na przebudowę drogi powiatowej 3090P na odcinku Słupca – Zagórów.

W obecności Jacek Bartkowiak – starosta słupecki i wicestarosty Czesława Dykszaka dokument parafował Michał Klotschke, dyrektor PZD oraz wykonawca Marek Begier z firmy Transbruk z Nekli, która wygrała postępowanie przetargowe. Nadzór inwestorski nad zadaniem będzie sprawować w imieniu powiatu firma CAMINO z Lubonia, którą reprezentował właściciel Mariusz Kluczyk.

Wspomniana przebudowa obejmie dwa fragmenty drogi tj.: odcinek Słupca (granica gminy) – Jaroszyn oraz odcinek od drogi wojewódzkiej nr 467 do mostu w miejscowości Ląd.

Wykonawca ma na realizację inwestycji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.