W Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 3050P na odcinku DW 262 – granica powiatu.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o. zrealizuje inwestycję za 1 433 675,70 zł brutto.

W podstawowy zakres rzeczowy wchodzą:
długość przebudowywanego odcinka – 1,658 km
– wykonanie dobudowy jezdni – poszerzenie;
ułożenie warstwy ścieralnej;
wykonanie poboczy;
wykonanie konserwacji rowów;
ułożenie zjazdów do posesji;
remont istniejących przepustów pod zjazdami koroną drogi;
wykonanie elementów organizacji ruchu.

Roboty powinny zostać zakończone do 15 listopada bieżącego roku.

Przypomnijmy, że inwestycja ta jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Oferty można było składać do 15 maja br.