W Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, 10 lipca, podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Sikorskiego w Słupcy.

Zarząd powiatu słupeckiego reprezentował i umowę podpisał starosta Jacek Bartkowiak oraz wicestarosta Czesław Dykszak. Inwestycję wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA w Kole, które reprezentowali: wiceprezes-dyrektor Paweł Andrzejczak wraz z Andrzejem Białeckim wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych.  podczas podpisania umowy obecny był także dyrektor PZD w Słupcy Michał Klotschke.

Przypomnijmy, iż 2 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu władze powiatu słupeckiego podpisały umowę, dzięki której nasz powiat otrzyma dofinansowanie na przebudowę ulicy Sikorskiego w Słupcy, w kwocie 1 mln 17 tys. zł. Kolejne 1.153.203 zł do tejże inwestycji dokłada gmina miejska Słupca.

Przedmiotem umowy jest przebudowa ul. Sikorskiego w Słupcy, która ma się rozpocząć jeszcze przed końcem lipca a zakończyć do 15 listopada br. Wartość inwestycji to 3.279.419, 97 zł brutto. Przebudowę obejmie, m.in.: 416 mb drogi, chodniki, modernizację skrzyżowania z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo.