W związku z trwającymi pracami odbiorowymi rozbudowanej części SP ZOZ w Słupcy, informujemy opinię publiczną w zakresie poniesionych w tym celu kosztów. 

Przygotowana w 2016 roku koncepcja rozbudowy szpitala zawierała kosztorys szacunkowy, który opiewał na 27 000 000 zł. Planowano, że rozbudowa zostanie sfinansowana w kwocie 17 mln zł przez powiat słupecki, a pozostałą kwotę 10 mln zł stanowić miała pomoc finansowa wszystkich gmin powiatu w wysokości 167,40 zł na mieszkańca.

Pierwotny koszt w kontrakcie na rozbudowę zawartym 16.08.2017 r. przez Zarząd Powiatu z wykonawcą wynosił 22 990 051,77 zł brutto.

Koszty dodatkowe, które powiat musiał ponieść w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji:

 1. Aneks nr 1 z 23.11.2018 r. na usunięcie wykrytych kolizji kablowych, zakup i montaż systemu zasilania awaryjnego – 2 101 586,88 zł brutto,
 2. Aneks nr 2 z 4.04.2019 r. budowa Systemu Alarmu Przeciwpożarowego, w wyniku sporządzonej w maju 2018 r. ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej; koszt łącznie z budową nowego przyłącza kablowego wraz z dostawą transformatora w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania energetycznego dla szpitala – 1 779 687,00 zł brutto,
 3. Aneks nr 3 z 29.08.2019 r. kompleksowy remont pomieszczenia transformatora w związku z protokołem konieczności z 23.08.2019 r. – 49 000,00 zł brutto,
 4. Aneks nr 4 z 5.09.2019 r. na budowę nowych i rozbudowę dróg przeciwpożarowych oraz kompleksową przebudowę klatki schodowej w związku z protokołem konieczności z 23.08.2019 r. – 1 331 580,04 zł brutto

Łączna wartość robót dodatkowych to 5 261 853,92 zł brutto.

Łączna wartość inwestycji to 28 251 905,69 zł brutto.

Całkowity koszt rozbudowy szpitala będzie znany po finansowym rozliczeniu inwestycji. Do dziś powiat wydał na ten cel 26 418 572,18 zł. Poza kosztami, wynikającymi z umowy z wykonawcą budowy z budżetu powiatu sfinansowano pierwotny projekt architektoniczny autorstwa T. Drożdżyńskiego (343 170,00 zł), połączenie sieciowe Energa (6 742,00 zł) oraz koszt inżyniera kontraktu (176 503,82 zł).

Do rozliczenia pozostały jeszcze roboty budowlane, wynikające ze zmiany projektu (w związku z pozwoleniem zamiennym). Jak dotąd nie porozumieliśmy się w tej części z wykonawcą. Po ostatecznym odbiorze i rozliczeniu finansowym inwestycji nie przewiduje się dodatkowych kosztów.

Źródła finansowania:

 1. Powiat 21 502 204,44 zł
 2. Miasto Słupca 2 334 773,00 zł
 3. Gmina Strzałkowo 1 696 799,25 zł
 4. Gmina Słupca 791 399,00 zł
 5. Miasto i gmina Zagórów 757 000,00 zł
 6. Gmina Ostrowite 500 000,00 zł
 7. Gmina Lądek 487 730,00 zł
 8. Gmina Powidz 182 000,00 zł

Łączny wkład samorządów gminnych wyniósł więc 6 749 701,25 zł