Fundacja Pomocy Dzieciom „Tak Po Prostu” z Poznania zainicjowała, pionierski w skali kraju, projekt „Oswoić dorosłość” – jest to programu pomocy w usamodzielnianiu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Partnerami projektu są grupa Saint – Gobain, IKEA, Amica, Castorama, Sii, Bawa, Variant, Masterkey, Tadmar, Fordata.

Fundacja „Tak Po Prostu” jest organizacją dobroczynną i non profit. Jej misją jest szeroko rozumiana pomoc dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie. Fundacja podejmuje szereg inicjatyw, mających na celu wsparcie dzieci w mozolnym procesie rekonstrukcji własnej tożsamości po ciężkich przeżyciach.

Obecnie Fundacja finansuje program terapeutyczno-warsztatowy (m.in. korepetycje, nauka języków obcych, opieka psychologiczna i terapeutyczna, warsztaty rozwijające pasje i talenty dzieci, zajęcia sportowe, wycieczki i wypoczynek letni) dla wychowanków Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie gm. Ostrowite w powiedzie słupeckim.

Krótkie wyjaśnienie, dlaczego to Fundacja, a nie instytucje państwowe, podjęła się pomóc usamodzielnić młodzieży, która – na dzień po 18. urodzinach – opuszcza dom dziecka.

Dzieci mogą bezpiecznie zostać w placówce do 26 roku życia pod warunkiem, że kontynuują naukę szkolną. Większość wychowanków, po osiągnięciu pełnoletniości, rezygnuje jednak z tej możliwości, bo mają dość reżimu, zakazów i nakazów, chcą być wolni, poza tym są przecież już „dorośli”, choć nie mają ani wzorców zachowań, kształcenia się, ani rozbudzonych ambicji i wiary, że są do tego zdolni. Dziewczyny marzą o miłości, której wcześniej nie widziały u rodziców, o założeniu własnej rodziny, o dziecku – istocie absolutnie na wyłączność.

Wychodząc z domu dziecka wychowankowie najczęściej nie mają ukończonej szkoły, bardzo słabe wykształcenie zawodowe, żadnych perspektyw na samodzielne i odpowiedzialne życie. Nie mają pracy ani mieszkania. Nie wiedząc, co z sobą począć, na ogół wracają do środowisk, które znają i z których kiedyś zostały uratowane. Rodzina je przyjmuje chętnie, bo taki wychowanek otrzymuje od państwa pieniądze na usamodzielnienie. Ale pieniądze szybko się kończą, w dysfunkcyjnych rodzinach brak bowiem dobrych wzorów do naśladowania.

Tu może pomóc Fundacja – wyznając zasadę mądrej, świadomej pomocy zmierzającej do usamodzielnienia, bez czego dzieci opuszczające placówki nie poradzą sobie w dorosłym życiu.

Dlatego priorytetem było stworzenie wychowankom możliwości zamieszkania w mieszkaniu treningowym, co z jednej strony nie skazywałoby ich na powrót do patologicznego środowiska rodzinnego, z drugiej pozwoliłoby na naukę samodzielności pod okiem opiekuna.

I tak, w wyniku dwuletnich starań, powstał projekt „Oswoić dorosłość”, realizowany wspólnie z Fundacją Saint Gobain Initiatives z siedzibą w Paryżu, przy ogromnym wsparciu władz powiatu słupeckiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.

„Oswoić dorosłość” jest to w Polsce pionierski projekt, bowiem, poza imponującą liczbą mieszkań na usamodzielnienie, składają się nań jeszcze dwa obszary działań, należące już do Zakładu Aktywności Zawodowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które wzajemnie się dopełniając czynią go tak bardzo wyjątkowym, bo kompleksowym.

Są to mieszkania do usamodzielnienia, Inkubatory przedsiębiorczości i mentoring.

  • 11 mieszkań na usamodzielnienie, w pełni wyposażonych – pozwolą wychowankom bezpiecznie nauczyć się samodzielnego życia bez konieczności powrotu do środowisk patologicznych. Bedą to mieszkania rotacyjne, treningowe. To jest zadanie Fundacji Tak po Prostu
  • Inkubatory przedsiębiorczości – na parterze budynku (byłego internatu, byłej już szkoły rolniczej) powstanie placówka Zakładu Aktywizacji Zawodowej, dzięki czemu mieszkańcy, szczególnie niepełnosprawni, będą mieli miejsca pracy realizując tym samym rehabilitacje przez pracę; za to zadanie odpowiada Zakład Aktywności Zawodowej
  • Mentoring – cykl szkoleń i warsztatów przygotowujących wychowanków do samodzielności, nadzór opiekuna usamodzielnienia, aktywna pomoc w szukaniu innych miejsc pracy na terenie powiatu słupeckiego i okolic. To z kolei jest zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dzięki dotacji Fundacji Saint-Gobain Fundacja Pomocy Dzieciom „Tak Po Prostu” dysponowała wystarczającymi funduszami, by przeprowadzić prace budowlano-remontowe. Aby jednak mogła umeblować mieszkania i wyposażyć je w niezbędne urządzenia i akcesoria zwróciła się o pomoc do Partnerów, dla których odpowiedzialność społeczna biznesu ma szczególne znaczenie.

Są nimi: grupa Saint – Gobain, IKEA, Amica, Castorama, Sii, Bawa, Variant, Masterkey, Tadmar.

Niezwykle ważnym elementem projektu jest fakt, iż prace meblowania mieszkań, ich wystroju, wyposażania i porządkowania, w całości realizowane były w ramach wolontariatu przez pracowników firm – Partnerów Projektu.

***

Uroczyste podsumowanie projektu „Oswoić dorosłość” z udziałem beneficjentów tj. dzieci z Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie oraz pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy, odbyło się 11 czerwca 2018 r. w Strzałkowie.

Zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość przyjęli liczni goście, m.in.: przedstawiciele firm sponsorujących remont i wyposażenie mieszkań na usamodzielnienie, prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji François-Xavier Moser, przedstawiciel PFRON,  przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, dyr. CKZiU w Strzałkowie Władysław Pietras, projektanci i wykonawcy, przedstawiciele pomocy społecznej (PCPR, DdDiM Szansa, ZAZ/ Dobry Adres i Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi Puszczykowo), Anita Kubicka – prezes Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska oraz radni powiatowi.

Gości powitali gospodarze uroczystości – Agnieszka Pantkowska – prezes Fundacji „Tak po prostu” z Poznania oraz starosta Mariusz Roga. Uroczystość prowadziła wychowanka DdDiM „Szansa” w Kosewie Natalia Wisła, która także jako pierwsza otrzymała klucze do mieszkania.

Podczas uroczystości zaprezentowano działania Fundacji Saint-Gobain Initiatives (świętującej w tym roku 10-lecie swojej działalności) oraz Fundacji Pomocy Dzieciom „Tak po prostu” z Poznania.

Starosta Mariusz Roga wraz z Agnieszką Pantkowską wręczyli okolicznościowe podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu „Oswoić dorosłość”.

Podziękowania starosta przekazał także Agnieszce Pantkowskiej i Izabeli Ignasiak-Krzewińskiej z Fundacji Saint-Gobain, która jest autorką projektu mieszkań na usamodzielnienie.

Wymowne podziękowania zaprezentowali także wychowankowie „Szansy”, którzy w czerwonych sercach ukazali napis DZIĘKUJEMY!

François-Xavier Moser uroczyście przekazał klucze trojgu mieszkańcom, życząc aby mieszkania dały im tyle szczęścia i radości, ile wszystkim firmom i fundacjom sprawiło ich tworzenie. Odsłonięto także tablicę przy wejściu do budynku, na której widnieje nazwa nowego miejsca w starym budynku – KOS-landia.

Poniedziałkowa uroczystość była doskonałą okazją, aby zaprezentować efekty długich działań tak wielu osób, instytucji, fundacji i firm. Drugie piętro danego internatu przy szkole rolniczej zamieniło się w eleganckie mieszkania – w pełni wyposażone (pokój z kuchnią, pokój, łazienka i korytarz), wspólna pralnia i pomieszczenie na rowery. Do tego winda, na której montaż środki przekazał PFRON (w jednym z mieszkań zamieszka osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim).

Pierwsi mieszkańcy mają wprowadzić się na początku lipca.