Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2017 r. Dyrektor SP ZOZ w Słupcy złożyła wnioski o dofinansowanie na wykonanie prac budowlanych w dwóch budynkach szpitala tzw. budynku głównym i budynku chorób płuc i gruźlicy.

W ramach złożonego wniosku zaplanowano prace w budynkach głównym i oddziału płucnego, które obejmują:

-Termomodernizację dachu,

-Wykonanie izolacji cieplej ścian,

-Wymianę drzwi,

-Modernizację sytemu przygotowywania c.w.u: instalację pompy ciepła i instalacja fotowoltaiczna,

-Dodatkowa izolacja na podłodze,

-Zastosowanie rekuperacji w wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

-Wymiana okien,

Ponadto w celu osiągnięcia maksymalne redukcji CO2 przeodziano wdrożenie:

-Kompletnego sytemu BMS,

-Kompletną wymianę  oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED wraz z systemem zarządzania energią  oraz instalację elektryczno-techniczną,

-Pełną wymianę sytemu wentylacji i klimatyzacji zainstalowanej w obiekcie głównym.

Wszystkie te zadania zostały oszacowane na wartość około 11,5 miliona złotych.

Kwota dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji to wartość 10 342 591,00 zł , a na pozostałą część 1 149 177,00 zł szpital uzyskał również z NFOŚiGW w Warszawie pożyczkę, która może zostać w części umorzona. Podpisanie umowy planowane jest do końca października, a realizację zadań jednostka zamierza zakończyć w roku następnym.