Złożone przez powiat słupecki wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok znalazły się na podstawowej liście zadań przyjętych do dofinansowania.

Ubiegłoroczne zapowiedzi starosty Jacka Bartkowiaka i Zarządu Powiatu dotyczące kolejnych inwestycji w zaniedbaną przez lata powiatową infrastrukturę drogową, będą się materializować.

Najkosztowniejszym projektem uwzględnionym do dofinansowania w tegorocznym naborze będzie przebudowa drogi powiatowej 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice. Wartość projektu wynosi 6 706 032,39 zł z czego 50 % dofinansuje RFRD (3 353 016,19 zł).

Kolejną, długo oczekiwaną inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej 3051P na odcinku Lipnica – Kosewo, gdzie kwota dofinansowania to aż 80 % wartości projektu, który wynieść ma 1 350 941,96 zł. Deklarowana wysokość wkładu własnego z budżetu powiatu to 270 188,96 zł.

Taki sam udział dofinansowania otrzyma trzecia inwestycja uwzględniona w naborze wniosków. Będzie to przebudowa drogi powiatowej nr 3054P w miejscowości Mieczownica. Wartość zadania wynosi 1 129 591,93 zł, w tym 225 918,93 zł pochodzić będzie z budżetu powiatu.