Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowę dotacyjną z dyrektorem słupeckiego szpitala Maciejem Sobkowskim, dzięki czemu SP ZOZ będzie mógł zakupić nowoczesne urządzenia do wykonywania badań USG i RTG. 1.120.000,00 złotych przekazane szpitalowi pochodzi z tzw. funduszu covidowego i w stu procentach pokryje koszt zakupu sprzętu.

Od początku trwania pandemii koronawirusa słupecki szpital pełnił ważną rolę w leczeniu pacjentów zakażonych. Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego, szpital został przekształcony w jednoimienny. W normalnym trybie, w ubiegłym roku, pracował od 15 czerwca do 18 października.

W  związku z przekształceniem szpitala w jednoimienny,  ilość wykonanych badań laboratoryjnych w pierwszej połowie roku 2021 uległa zmniejszeniu, jednakże po wprowadzeniu szeregu udogodnień, poprawie jakości i dostępności do badań ostatecznie liczba ta wyniosła 159949 dla badań w laboratorium, czyli o 16379 więcej, a dla pracowni mikrobiologii 3643, czyli o 108 więcej niż w roku 2020.

W celu zwiększenia dostępności do badań laboratoryjnych pacjentów z obszaru Zagórowa i okolic uruchomiono punkt pobrań badań laboratoryjnych na terenie Przychodni Lekarza Rodzinnego przy Szpitalu – oddział w Zagórowie.

Przychody z tytułu hospitalizacji pacjentów z COVID – 19 (wraz z przychodami za tzw. gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie), kształtowały się w roku 2021 na poziomie 23 384 892,59 zł. Ogólny wynik finansowy osiągnięty na koniec 2021 roku ukształtował się na poziomie 2 613 407,98 zł zysku.

Wytężona praca personelu została zauważona przez wiele instytucji. Teraz Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, w obecności Ministra Zbigniewa Hoffmanna, podpisał umowę z dyrektorem szpitala Maciejem Sobkowskim na dotacji w wysokości 1.120.000,00 złotych, dzięki czemu SP ZOZ będzie mógł zakupić nowoczesną aparaturę medyczną do wykonywania badań ultrasonograficznych i RTG.