Powiat Słupecki otrzymał z Samorządu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w wysokości 48 000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz na drobne roboty budowlane w celu poprawy bezpieczeństwa na Jeziorze Powidzkim. W ramach otrzymanych środków zostanie zakupiony niezbędny sprzęt ratunkowy użytkowany na terenie Gmin Powidz i Ostrowite, pomosty pływające posadowione w Giewartowie i Salomonowie. W ramach otrzymanych środków utwardzony zostanie gruntu pod slip w Giewartowie oraz utwardzony i ogrodzony teren przy bazie ratownictwa wodnego w Przybrodzinie.