Mamy już oficjalne hasło przyszłorocznego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie n. Wartą, a także projekt plakatu, który będzie promował imprezę.
 
Wczoraj (12.10.) w Sali Opackiej lądzkiego klasztoru odbyła się uroczystość prezentacji plakatu oraz hasła festiwalu. Istotnym momentem było również podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w organizacji cyklicznego wydarzenia.
 
„Legendy i źródła” – tak brzmi hasło przyszłorocznej XIX edycji Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Wokół tej sentencji formować się będzie wysiłek organizacyjny.
 
Co do podpisanego porozumienia, to formalnie reguluje ono obowiązki i odpowiedzialność podmiotów za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, zarówno względem sygnatariuszy, jak i uczestników wydarzenia. Zgodnie z preambułą „(…) wszyscy partnerzy porozumienia w publikacjach i oficjalnych wystąpieniach będą określani mianem równorzędnych Organizatorów (…).
 
Kilkustronicowy dokument poprzedziły konsultacje, a jego ostateczną wersję sygnowali przedstawiciele poszczególnych podmiotów zaangażowanych w realizację wydarzenia.
Z ramienia powiatu porozumienie podpisał starosta Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak, Muzeum Archeologiczne reprezentowała prof. dr hab. Marzena Szmyt, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie – ks. Sławomir Łubian, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – dyrektor Rafał Śniegocki, gminę Lądek – wójt Artur Miętkiewicz.