W słupeckim starostwie odbyło się dziś (27.09.) posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której jednym z wielu zadań jest ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Komisja jest organem powołanym w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dzisiejsze posiedzenie miało na celu zapoznanie się ze stanem zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu słupeckiego oraz działaniami zapobiegawczymi i profilaktyką prozdrowotną, jaką realizuje PSSE w Słupcy. Przedstawiono także informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru nad zwierzętami rzeźnymi oraz działaniami podejmowanymi w obszarze chorób odzwierzęcych i transmisji tychże na terenie powiatu.

W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym pojawiają się również zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego, takie jak: przemoc, narkomania czy kradzieże. Komisja zapoznała się ze stanem przygotowania szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie oraz zamierzeniami prewencyjnymi w tym zakresie.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, powiatowych służb sanitarnych i weterynaryjnych oraz starosta Jacek Bartkowiak, który, z mocy ustawy, jest przewodniczącym komisji.