Na drodze powiatowej nr 3054P w miejscowości Mieczownica trwają prace związane z układaniem pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej. Na miejscu wizję lokalną przeprowadzili dzisiaj (02.08.) wicestarosta Powiatu Słupeckiego Czesław Dykszak oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Klotschke.
 
Prowadzone prace postępują zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót. Pozostały już tylko prace wykończeniowe oraz ułożenie warstwy wierzchniej nawierzchni drogi tj. warstwy ścieralnej wraz z właściwym oznakowaniem poziomym i pionowym.