Potrzebna krew dla Kariny Gielicz.

Można ją oddać w każdym punkcie krwiodawstwa bez względu na grupę krwi ze wskazaniem na nazwisko Karina Gielicz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Oddział Przeszczepów.