Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty w Graboszewie otrzymała 20 tys. zł dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie. Dzisiaj (17.04.) starosta Jacek Bartkowiak i proboszcz parafii ks. Grzegorz Kwaśniewski podpisali umowę na przekazanie środków.

 Pieniądze przeznaczone zostaną na dwa zadania. Kwota 10 tys. zł zasili prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu bocznym południowym z obrazem olejnym na płótnie „Święty Stanisław Kostka”, który wpisany jest do rejestru zabytków. Kolejne 10 tys. zł przeznaczone będzie na pokrycie dachu z gontów oraz oszalowanie ścian i wieży kościoła.

Przekazane środki nie pokryją kosztów całego zadania, którego wykonanie szacowane jest w przypadku renowacji ołtarza z obrazem na ponad 139 tys. zł, a w przypadku prac zewnętrznych na ponad 156 tys. zł, ale pomogą przy ubieganiu się o dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków czy innych źródeł.

Proboszcz Kwaśniewski planuje rozpoczęcie prac renowacyjnych już na początku maja, a ich zakończenie na koniec października bieżącego roku.